Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Het bedrijf, HRM: duurzame inzetbaarheid en ethiek, Gedrag in organisaties: Introductie

under construction

De organisatie

 bedrijf, cabine, ciosk

Deze bibliotheekgids is gemaakt door de NHL Stenden Bibliotheek in samenwerking met de opleiding Commerciele Economie.

In deze gids wordt een eerste aanzet gegeven op het vakgebied HRM. Wat is de rol en de plaats in de organisatie van HRM en het vinden van een nieuwe medewerker. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan duurzaamheid. In het bedrijfsleven is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen inmiddels een ingeburgerd onderwerp. Het is natuurlijk de bedoeling dat men duurzaam omgaat met grondstoffen, maar ook met de medewerkers en hoe gaan bedrijven te werk in relatie tot de omgeving, de maatschappij. Verder wordt het in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen ook steeds belangrijker hoe men op ethisch niveau met elkaar omgaat, denk aan kinderarbeid, maar ook bijvoorbeeld het omgaan met dieren.

De bibliotheekgids Informatievaardigheden helpt je om o.a. je onderwerp te definieren, het vinden van goede bronnen en hoe deze bronnen te evalueren.

 

Informatiespecialist

Profile Photo
Alie Zwiers
Contact:
Questions?
0615319551

Informatiespecialist

Profile Photo
Hester van Randen
Contact:
06-30548193