Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Toerisme / Tourism: Boeken

World of Leisure

Boeken vinden

Boeken en e-Books,

In de displays hieronder vind je boeken, e-books en rapporten op het gebied van toerisme die je kunt vinden in NHL Stenden bibliotheek.  De e-books zijn beschikbaar in de databank Ebsco E-books (of een van de andere ebooks databanken) en kunnen online gelezen worden. Vaak is het mogelijk een aantal pagina's te downloaden of te printen. Door op in het display op het kaftje van een ebook of rapport te klikken wordt je doorgelinkt naar de online publicatie.

Boeken vinden:

Gebruik de Catalogus NHL Stenden Bibliotheek om deze boeken te vinden in de bibliotheek of ga naar een van de ebooks databanken. Wil je weten hoe je andere boeken en interessante publicaties kunt vinden? Maak dan gebruik van de Informatievaardigheden libguide: Informatievaardigheden: ik zoek een boek en Informatievaardigheden: zoektermen definiëren.

Rapporten

 

In deze publicatie staat het perspectief van de inwoners centraal. Na een kort overzicht van een aantal cijfers over toerisme in Fryslân presenteert het Fries Sociaal Planbureau het onderzoek dat via Panel Fryslân is verricht. Hoe denken inwoners van Fryslân over toerisme in Fryslân? Welke ontwikkelingen zien zij en wat zien zij als voor- en nadelen van (meer) toerisme? Op deze en andere vragen wordt antwoord gegeven in deze publicatie.

undefined

Dit rapport gaat in op de scenario-analyse die ten grondslag ligt aan de toekomstverwachting van het inkomend verblijfstoerisme voor Nederland in 2030.

undefined

Meest recente cijfers en verwachtingen van het inkomend toerisme in Nederland.

In dit advies constateert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) dat een perspectiefwisseling nodig is in het toerismebeleid. De huidige politieke en beleidsmatige aandacht voor toerisme staat niet in verhouding tot de grote economische en maatschappelijke betekenis. Overheden richten zich nu nog te eenzijdig op economisch profijt van toerisme, terwijl er ook oog moet zijn voor de toenemende kansen en de negatieve gevolgen voor leefomgeving en samenleving. Om de verwachte toename van bezoekers in goede banen te leiden en te voorkomen dat toerisme ons overkomt, pleit de raad voor toekomstgericht sturen op toerisme door overheden in WAARDEVOL TOERISME | SAMENVATTING PRINT 7 álle gebieden van Nederland. Daarvoor zijn zowel lokale als provinciale overheden aan zet en is regie van de rijksoverheid noodzakelijk.

Gastvrij Nederland en NBTC Holland Marketing willen met deze online uitgave inzicht geven in de belangrijke kerncijfers van de sector en een overzicht bieden van relevante trends en ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie. Het geeft antwoord op vragen als: wat is het economische belang van de sector? Hoeveel buitenlandse toeristen en bestaat uit vier onderdelen: het economisch belang, (inter)nationaal toerisme en recreatie, het reisproces en thema’s en sectoren.komen er naar ons land? Wat zijn populaire vrijetijdsactiviteiten van Nederlanders?

In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in  het (internationaal) toerisme en de factoren die daarop van invloed zijn. Daarbij wordt eerst kort ingegaan op ontwikkelingen wereldwijd. Vervolgens wordt nader stilgestaan biuj de positie van Nederland. Een benchmarkanalyse geeft inzicht in de ontwikkelingen van het inkomend toerisme naar ons land in vergelijking met de ons omringende landen: Belgie, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Denemarken.

E-books

Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2020

Dl 1: Een overzicht van de demografische, economische, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen waarbinnen de sector moet opereren,  met een overzicht van de belangrijkste trends. Dl 2: een overzicht van de belangrijkste statistische ontwikkelingen op het gebied van toerisme, vakanties en vrijetijdsbesteding. Dl 3: negen verschillende deelsectoren van de gastvrijheidseconomie worden nader beschreven: horeca, verblijfsrecreatie, watersport, reisbranche, attracties, en evenementen.

Toerisme in kaart / Janssens

oeristische topografie behandelt plaatsen die van toeristisch belang zijn. Dit kunnen steden of stranden zijn, maar ook attracties of musea. Dit boek leert de opgedane kennis om te zetten in praktische vaardigheden, zoals het uitzetten van reisroutes, het maken van afwegingen en het geven van reisadvies. Het beperkt zich niet tot enkele facetten binnen het toerisme, maar geeft een breed inzicht in verschillende thema's van het toerisme: natuurwonderen, cultuurtoerisme, buitensport, zonvakanties, festivalreizen en lekker weg in eigen land. Daarnaast behandelt het praktische plaatsen, zoals luchthavens, cruiseroutes en uitvalsbases voor trips en safari's.

Tourism: Principles and practice / Fletcher, Fyall, Gilbert & Wanhill

This book offers the fundamental and underlying principles with which to approach the study of tourism, contributing a complete framework that effectively integrates theory and practice. The text has been updated to take into account developments such as business tourism, sports and events management and mobile technology and social tourism. Egaging writing style and accessible structure,  student who wants to understand and explore the principles of the subject.

Tourism impacts, planning and management / Mason

Tourism impacts are multi-faceted and therefore are difficult to plan for and manage. This title looks at all the key players involved and considers a number of approaches and techniques for managing tourism impacts successfully. New material on: terrorism, sustainability, climate change, sex tourism, heritage tourism, theories of tourism planning, GIS, destination planning and management  Case studies on urban tourism, pro-poor tourism, cruise ship tourism, coral reef tourism, historic monuments, eco-labels, codes of conduct and sustainable tourism from both developed and developing regions.

Health and wellness tourism: Emergence of a new market segment / Álvarez-García & Peris-Ortiz

Recently, there has been an increased interest in health and wellness due to greater life expectancy, aging populations, increasing levels of stress among others. In this context, the concepts of health, wellness, beauty, relaxation, and tourism can be combined to satisfy the needs of people seeking better quality-of-life. This has given rise to health and wellness tourism, a new market segment that contributes to employment and economic growth in the new economy.This book aims to contribute to the literature and aid in developing a theoretical and practical framework in the area of health and wellness tourism.

Environment and tourism / Holden

In an epoch representing a critical juncture for the future well-being of the planet based on our relationship to nature, the text has been updated to reflect the growth in significance of the interaction between tourism and the natural environment as a part of this discourse. It communicates a range of key conceptual debates on the ethics and economics of the consuming nature for tourism and relates these to real world examples whilst evaluating environmental planning, and management responses.

Contemporary Tourism : An International Approach / Coooper & Hall

This book  presents a new and refreshing approach to the study of tourism, considering issues such as overtourism, advances in AI and its impacts, waste management and environmental crisis, the sharing economy and Airbnb, the tourist experience and product development. In particular, it highlights the ongoing threats and opportunities faced by the tourism industry today, and discusses the related management strategies, illustrating the potential implications for the patterns and flow of tourism in the future.

Contemporary Human Resources Management in the Tourism Industry / Tuzunkan & Altintas

This book provides research on the role of human resource departments in creating value for the workplace through innovation and efficient work processes. While highlighting topics such as organizational structure, gender equality, and employee motivation, this publication explores the development of organizational culture, as well as methods of translating business strategy into action through dramatically managing staff on all levels in the tourism industry. 

Consumer Psychology of Tourism, Hospitality and Leisure / MacLean

This book examines various aspects of consumer psychology in background of tourism, hospitality and leisure including an extensive overview of consumer attitude towards hospitality and leisure. Provides the reader with insights into the development of consumer psychology knowledge, so as to understand the behavior of consumers,their mind, motivations, arguments, backgrounds and why some places attract more tourists activities than others.

Tourism, Transport and Travel Management / Dileep

This comprehensive textbook provides students with essential knowledge of the intricate relationship existing between travel, transport and tourism. The book analyses the structure, functions, activities, strategies and practices of each of the sectors in the travel industry, such as airlines, airports, tour operators, travel agencies and cruises. It is structured into six parts, covering all modes of transport (air, land and water), travel intermediation, the tour operation business and impacts and prospects for the future. International case studies are integrated throughout to showcase practical realities and challenges in the travel industry and to aid students'learning and understanding. 

Boeken

Het verschijnsel toerisme: Verleden, heden , toekomst / egmond

Het verschijnsel toerisme gaat in op het ontstaan van internationale en grensoverschrijdende toerisme, en richt zich op Europa. Inhoud: - een kort overzicht van de geschiedenis van het reizen en landen welke nu toeristische topbestemmingen zijn, - beweegredenen van mensen om te reizen en aan de verschillende typen reizigers, - de grote verscheidenheid aan toeristische markten en concurrentiepositie van bestemmingsgebieden op deze markten -de schade aan het milieu en de lokale bevolking in het bestemmingsgebied en tenslotte een toekomstvisie over de ontwikkeling van het toerisme.

Nieuwe business modellen voor de toeristisch-recreatieve sector / Lier & Van Wijngaarden

Herman Lier beschrijft in dit boek de werking van het door hem gemodificeerde Business Model Canvas van Alexander Osterwalder. Met dit model kunnen organisaties inzichtelijk maken waarop ze haar middelen en activiteiten het beste kunnen inzetten om waarde te creëren. Het boek wordt afgesloten met een uiteenzetting van het Guest Experience Model® van Peter van Wijngaarden waarmee een optimale gast-/klantbeleving kan worden geregisseerd.

Handboek toerisme: Overzicht van de reissector en de transportmiddelen / Siebens, Addiers, Troucken & Verbeeck

Inzicht in de mechanismen van de toeristische sector Wat doet een reisagent precies? Hoe werkt een touroperator? Hoe komen we aan de verschillende transportmiddelen? Dit boek, dat tot stand kwam na intensief overleg met topmensen uit de sector, geeft een zeer toegankelijk overzicht van de complexe toeristische markt en de transportmiddelen. Voor alle mensen uit de sector, studenten en alle reizigers die willen weten hoe de toeristische sector werkt.

Duurzaam toerisme doe je zo! Reisgids naar 2038 / Lankhorst & Timmermans

Duurzaamheid moet, ook in de toeristische sector! Steeds meer organisaties willen hun verantwoordelijkheid nemen en de omschakeling maken van denken naar doen. Voor iedereen die actie wil ondernemen, is dit boek bedoeld. Naast een theoretische basis voorziet dit boek vooral in een praktische aanpak en wordt de vraag 'Duurzaam toerisme, hoe doe je dat?' beantwoord.

Het ware leven is elders: Filosofie van het toerisme / Ruud Welten

De mobiliteit van de mens heeft zich met name de laatste decennia zo stormachtig ontwikkeld dat de conceptvorming over reizen en identiteit eveneens op drift is geraakt. Ruud Welten richt zich in zijn onderzoek op het toerisme. Aan de hand van vraagstellingen als 'maakt reizen wijzer?' en 'is er plaats voor ethiek in een vertoeristiseerde wereld?' benoemt hij ontwikkelingen en verbanden. Een grote rol spelen de contrasten tussen individu en massa, verondersteld persoonlijke behoeften en marketing. Welten lardeert zijn boek met passende uitspraken van vooral westerse denkers en kunstenaars als Seneca.

Concept- en productontwikkeling in het toerisme / Boers e.a.

Een goede concept- en productontwikkelaar moet niet alleen in staat zijn zich te verplaatsen in het gedachtegoed van de consument, maar tegelijkertijd de tijdgeest kunnen vatten. Dit boek is een nuttig naslagwerk, maar het motiveert vooral tot nadenken, tot discussie en tot het bijdragen aan de verdere ontwikkeling van concept- en productontwikkeling in het toerisme.