Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Financial Service Management: Refereren

Minor

Bronvermelding, bronnenlijst, citaten en parafrases

Google Web Search

Refereren

In je werkstuk, rapport of scriptie is het belangrijk om je bronnen nauwkeurig te vermelden, het is van groot belang dat je jezelf aanwent om vanaf het begin van je onderzoek precies bij te houden welk materiaal je raadpleegt. Hierbij gaat het zowel om de exacte titelbeschrijving van de bron, als om het paginanummer wanneer je een passage letterlijk overneemt (citeert) of in je eigen woorden herformuleert (parafraseert).

De manier waarop je bronverwijzingen maakt, is aan strenge regels gebonden. Deze regels verschillen per vakgebied. Het maakt ook nog verschil hoe je een verwijzing opneemt in de literatuurlijst, in de tekst, in een voetnoot of in een eindnoot. Tijdens je opleiding heb je in het 1e jaar geleerd welke zgn. 'stijlen' van verwijsregels er zijn en welke NHL Stenden voorschrijft.
Hier vind je de APA snelgids van NHL Stenden Hogeschool.

Van de HBO student wordt verwacht dat deze in staat is zelfstandig literatuur te beheren.

Voor nadere uitleg en informatie klik op de link bovenaan deze pagina.

APA snelgids

Refworks

Literatuur beheren:

RefWorks is het programma dat door de de NHL Stenden Bibliotheek wordt aangeboden en ondersteund waarmee je literatuur kunt beheren en automatisch literatuurlijsten kunt genereren.

APA richtlijnen uitgelegd