Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Financial Service Management: Schuldhulpverlening

Minor

Vragen

Specifieke vragen schuldhulpverlening:

- Wat is schuldhulpverlening?

- Wat is het werkveld van schuldhulpverlening?

- Waardoor ontstaan schulden?

- Wat is een saneringstraject?

- Wat is bewindvoering?

- Wat is de economische functie van lenen?

- Hoe kan armoede gemeten worden?

- Wat is het verschil tussen relatieve- en absolute armoede?

- Wat is het verschil tussen: primaire- ,secundaire- en tertiaire preventie van armoede?

- Welke 3 uitgangspunten voor schuldhulpverlening zijn er?

- Wat zijn coping mechanismen?

Boeken Schuldhulpverlening

Basisboek integrale schuldhulpverlening

Het Basisboek Integrale schuldhulpverlening beschrijft de vormgeving en uitvoering van dienstverlening bij problematische schuldensituaties. Methodische- en juridische aspecten en de samenhang daartussen wordt behandeld. Het combineert theoretische inzichten en praktische toepassingen en biedt inzicht in alle facetten van dit brede werkgebied waardoor een ‘helikopterview’ ontstaat.