Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

De wereld van de klant: Introductie

Productontwikkeling

Introductie

Introductie
 

Deze libguide (bibliotheekgids) is in gezamenlijkheid door de afdeling Commerciele Economie en de NHL Stenden bibliotheek gemaakt. Je  kunt deze gebruiken als een gids voor het zoeken naar literatuur op het gebied van klanten. Het moduul "De wereld van de klant" is gericht op marketingstrategieën, bedrijfsvoering en productontwikkeling. Je gaat zelf een product kiezen en verbeteren. Je krijgt een algemeen overzicht en hebt daardoor de kans later innovatieve ideeën te ontwikkelen op allerlei gebieden. De libguide helpt je de informatiebehoefte in kaart te brengen, goede bronnen te zoeken, te evalueren en te gebruiken.

 

Soorten literatuur:

Niet alle informatie is geschikt voor alle doeleinden. Soms wil je weten wat de laatste ontwikkelingen op je vakgebied zijn, soms heb je cijfers nodig om je verslag te onderbouwen. Soms wil je een algemeen overzicht van je onderwerp krijgen. Of je wilt juist helemaal de diepte in gaan.. Al deze informatie staat in verschillende bronnen. Voordat je gaat zoeken is het dus goed een beeld te hebben van de verschillende soorten informatie en bijbehorende bronnen: wil je algemene informatie, diepgaande informatie en/of actuele informatie?