Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Creative business: PPD: Internet

Internet

Ook op Internet zijn er veel bronnen te vinden. Let wel op de betrouwbaarheid. Door gebruik te maken van Google Books of Google Scholar, zoek je gericht naar betrouwbare informatie.

Google scholar

Met Google scholar zoek je naar ‘wetenschappelijke’ informatie. De resultaten zien er dan ook anders uit dan in Google. Vaak kun je doorlinken naar de fulltekst, maar niet alle informatie is full tekst beschikbaar. Als artikelen gevonden worden die fulltekst in de databases van Stenden staan, dan wordt dat (binnen Stenden) achter het resultaat aangegeven met fulltext@NHL Stenden

In de meeste gevallen zal het dan om Engelstalige artikelen gaan.

Wil je thuis ook kunnen zien of de gevonden artikelen fulltekst in de databanken van Stenden staan, dan moet je de Instellingen of Settings wijzigen. Ga naar Google scholar. Kies Instellingen. Ga naar Bibliotheeklinks. Vul Stenden hogeschool in en klik op zoeken. Vink Stenden hogeschool aan en klik op Opslaan.

 

Onder de resultaten in Google scholar zie je linkjes met opties als: 

" (literatuurverwijzing) - geeft het artikel in verschillende referentiestijlen weer, waaronder APA-stijl. Let wel op of alle onderdelen genoemd zijn.

Cited by (naar verwezen door) - geeft de artikelen weer waarin gebruik is gemaakt van het erboven genoemde artikel

Related articles (verwante artikelen) - laat artikelen zien die over onderwerpen gaan die verwant zijn aan het erboven genoemde artikel

 

Google geavanceerd

Met Google geavanceerd zoeken , krijg je de mogelijkheid om veel specifieker te zoeken.

Bijvoorbeeld naar publicaties in pdf in een bepaalde taal.

Zo kun je gebruik maken van de Boolean operatoren AND (al deze woorden), OR (een van deze woorden) en NOT (geen van deze woorden). Ook kun je gebruik maken van "exact zoeken". Met deze optie worden de woorden, woordgroepen of zin die tussen aanhalingstekens zijn gezet, precies zo gezocht.

Daarnaast krijg je nog de mogelijkheid om te beperken op taal, land, update, domein (.org, .edu etc) en bestandstype (.doc, .pdf entc.)

PDF's

Veel  publlicaties op internet zijn als een pdf of word document te raadplegen.

Een snelle manier om hier naar te zoeken is het toevoegen van "filetype:pdf" aan je zoekwoorden:

Een prima manier om bijvoorbeeld rapporten te vinden over trends in creative business.

Google books

Met Google Books kun je in boeken zoeken.  Zo kun je zoekend op talent managementhet boek Human resource management tegenkomen.

Er staat niet alleen informatie in over talent management. Een kijkje in de inhoudsopgave laat zien dat er naast talent maangement ook een overzicht wordt gegeven van hrm in een bredere context en andere aspecten van hrm de sportwereld. Dit gebeurd vaker in studieboeken voor een bepaalde discipline:

Niet alle pagina’s worden weergegeven in verband met het auteursrecht. In dat geval kun je met het linkje “zoeken in een bibliotheek” (links in het scherm) gebruiken om te zien of het boek beschikbaar is in NHL Stenden bibliotheek. Vul je locatie in en Google books laat daaronder zien welke bibliotheken bij jou in de buurt het boek hebben. Je kunt vervolgens doorlinken naar de bibliotheek om te zien waar het in de bibliotheek staat en of het al dan niet uitgeleend is.

Betrouwbaarheid

Op Internet is veel informatie te vinden. Niet alle informatie op Interent is betrouwbaar Immers, iedereen kan informatie op Internet plaatsen. Om vast te stellen of informatie betrouwbaar is kun je op een aantal zaken letten: 

Wie is de auteur?

Wie heeft de informatie geschreven? Is deze persoon een expert? Zoek naar de achtergrond van de auteur en of hij/zij vaker iets gepubliceerd heeft.

Met welk doel wordt de informatie gepubliceerd?

Wat is het doel van het de tekst? Is het om te informeren en geeft het de informatie objectief weer? Of is de informatie opinierend bedoeld en bevat het meningen of vooroordelen: Of is het bedoeld om voor de commercie en gaat het om het verkopen van een dienst of product?  Wat is het doel van de website van de persoon of organisatie er achter? Zijn er contactgegevens of kun je alleen jouw gegevens achterlaten om contact op te nemen?

Wordt er verwezen naar bronnen?

Is het duidelijk waarop de informatie is gebaseerd? Hoe betrouwbaar zijn die bronnen? Hoe recent is de informatie? 

Op internet zijn vele checklists in omloop waarmee je de betrouwbaarheid van informatie op websites kunt checken.

Voorbeelden: de Webdetective  http://www.webdetective.nl/index.php/checklist

en Hogeschool van Amsterdam: https://stip.hva.nl/selecteren/betrouwbaarheid.html