Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Creative business: PPD: Spel

Creativiteit

Omdenken: Het kaartspel / Gunster

Een leuk kaartspel met provocerende vragen, waarmee je elk probleem tot een mogelijkheid omdenkt. Voor thuis, op het werk of met je oma. Doel van het spel is een probleem 'om te denken' in een mogelijkheid. De spelers doen dit door het stellen van de vragen die op de kaarten staan. doen Het probleem wordt dus niet opgelost, maar het wordt gebruikt om er een nieuwe mogelijkheid van te maken.

Reflectie

Reflectiespel 1 / Lingsma

Het doel van dit spel is je reflectievermogen (verder) te ontwikkelen, het vergroten van je zelfkennis en de dynamiek met anderen. Het spel helpt je om je andere competenties sneller eigen te maken op een serieuze en speelse manier d.m.v. zelfreflectie en feedback van medespelers. Deel 1 bevat de thema's die de volgende competenties vertegenwoordigen: 1 Resultaatgerichtheid, 2 Communicatie, 3 Planmatig werken, 4 Samenwerken, 5 Omgaan met conflicten.

Reflectiespel 2 / Lingsma

Het doel van dit spel is je reflectievermogen (verder) te ontwikkelen, het vergroten van je zelfkennis en de dynamiek met anderen. Het spel helpt je om je andere competenties sneller eigen te maken op een serieuze en speelse manier d.m.v. zelfreflectie en feedback van medespelers. Deel 2 bevat de thema's die de volgende competenties vertegenwoordigen: 6 Ondernemerschap, 7 Omgaan met dilemma's, 8 Omgaan met tegenslagen, 9 Balans tussen werk en privé, 10 Toekomstgerichtheid

Rake vragen (kaartspel) / Bakker

50 Kaarten met Rake Vragen. De vragen openen nieuwe perspectieven en brengen je op andere lagen. Iedere vraag heeft zo de potentie je wereld te veranderen. Met methodes en tips over hoe je de kaarten kunt gebruiken.

Feedbackspel: Het spel over het geven en ontvangen van feedback / Nijman

Het Feedbackspel daagt je uit en laat je in je waarde. Je leert hoe je op een plezierige manier feedback kunt geven en ontvangen, en je ervaart aan den lijve hoe belangrijk het is als we elkaar vertellen waar we goed in zijn en wat we beter anders zouden kunnen doen.

Kritisch denken, probleemoplossing, neiwusgierigheid, onderzoekende houding

Rake vragen (kaartspel) / Bakker

50 Kaarten met Rake Vragen. De vragen openen nieuwe perspectieven en brengen je op andere lagen. Iedere vraag heeft zo de potentie je wereld te veranderen. Met methodes en tips over hoe je de kaarten kunt gebruiken. De kaarten worden ondersteund door extra informatie op www.rakevragen.com

Ethiek

Waarden en normenspel / Gerrickens

Het Waarden- en Normenspel bestaat uit 140 kaarten, verdeeld over 3 groepen: 1. Waarden - Centrale vraag: Wat is voor mij als persoon of voor ons als organisatie richtinggevend voor ons handelen? Bijvoorbeeld: rechtvaardigheid, integriteit, duurzaamheid en solidariteit. 2. Thema's - Geven terreinen weer waarop waarden concreet tot uitdrukking kunnen worden gebracht. Voorbeelden: leidinggeven, opvoeding, media en politiek. 3. Normen - Kernvraag hierbij: Welke gedragsregels zijn gewenst of ongewenst in groepen? Voorbeelden van groepsnormen: 'je moet jezelf zien te redden' en 'je mag fouten maken'. Met bovenstaande groepen kaarten kan men zowel afzonderlijk als in combinatie spelen.

Communicatie

Vaardighedenspel / gerrickens

De invalshoek bij dit veelzijdige communicatiespel is de vraag: Wat kan ik? Het Vaardighedenspel kan in vrijwel alle werk- en privé-situaties worden gebruikt om op een speelse manier de wijze van functioneren en communiceren te bespreken én te verbeteren. Het spel is dan ook bestemd voor iedereen die zich met communicatie bezig houdt.

Communicatiespel / Moes

Met Het Communicatiespel leer je op een speelse en spannende manier je communicatiekennis en -vaardigheden vergroten. Een hele effectieve manier om communicatie te verbeteren is 'doen', en dat is precies wat dit spel van je vraagt. Hoe vaker je het spel speelt, des te groter wordt je kennis en des te effectiever je vaardigheden. Je speelt in twee of drie teams en strijdt om de lauwerkransen. Na het spel in de 'arena der communicatie' mag je als ervaren communicator op je lauweren gaan rusten. Een origineel en actief spel dat veel speelplezier oplevert.

Het grote beinvloedingsspel / Van Dijk & Moes

Het Grote Beïnvloedingsspel leert je hoe de manier waarop een ander communiceert heel goed kunt beïnvloeden. Samen met andere spelers analyseer je in concrete situaties je eigen gedrag en dat van anderen. Nog belangrijker: je leert je eigen gedrag zo aan te passen dat de ander bijna als vanzelf volgt en zijn gedrag aanpast zoals jij dat wilt.
Het Grote Beïnvloedingsspel is gebaseerd op de Roos van Leary. Met dit interactiemodel krijg je inzicht in interactiepatronen en leer je efficiënter omgaan met lastig gedrag van anderen.

Leiderschap

Leiderschapsspel / Gerrickens

De bedoeling van dit spel is als leidinggevende stil te staan bij je eigen visie op leiderschap en de manier waarop je daar in de praktijk invulling aan geeft. Sluit deze visie aan op de visie van je organisatie op leiderschap? Wat verwachten je medewerkers van jou als leidinggevende?

Samenwerken

Communicatiespel / Van Reusel & Loomans

 

In hun onderling contact kunnen mensen kiezen voor gedrag dat effectief is. Mensen hebben vaak bij hun omgang met elkaar verschillende doelen en zorgen. De communicatie verloopt dan niet altijd doelmatig. De auteur van dit boekje is communicatietrainer en hij legt uit hoe men doelen kan bereiken. Hij gebruikt daarbij het 'roosmodel' van de Amerikaanse psycholoog Leary. Zijn stelling is dat je per situatie voor gedrag kunt kiezen en dat het erom gaat doelmatig te zijn.