Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Het bedrijf, HRM: duurzame inzetbaarheid en ethiek, Gedrag in organisaties: HRM + Bronnen

under construction

Human Resource Management (HRM)

got talent, skill, assessment, career, concept, development

HRM:

Wat is HRM?

Welke plaats heeft HRM in de organisatie?

Wat is de rolverdeling tussen de lijnmanager en de HR adviseur?

Wat is een functiebeschrijving?

Waar kan een functiebeschrijving voor worden gebruikt?

Wat is duurzame inzetbaarheid?

Wat is het nut van ethiek voor organisaties?

Op welke manier speelt ethiek een rol in organisaties?

Boeken HRM

Human resource management : een inleiding

Human resource management is een actuele inleiding tot het personeelsmanagement. Naast de kernelementen van dit vakgebied komen recente ontwikkelingen, zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen en e-HRM, uitgebreid aan bod. Het boek geeft bovendien een helder beeld van de huidige wetgeving op dit terrein.
Casestudy's, opdrachten en interessante praktijksituaties betrekken de studenten bij het onderwerp en moedigen hen aan kritisch na te denken over de stof. Verwijzingen naar relevante literatuur en websites stimuleren tot verder onderzoek.
Human resource management is geschreven voor studenten in het hoger onderwijs die een inleidend vak over human resource management volgen.

Leerboek human resource management

Leerboek HRM beschrijft in heldere bewoordingen de fundamenten van het vak en de actuele innovaties en ontwikkelingen. Daarbij is er aandacht voor de grote diversiteit in organisaties. Het boek is ingedeeld in drie thematische blokken: plannen en stromen, motiveren, sturen en ontwikkelen van medewerkers en verduurzamen van HRM. De didactische ondersteuning is zeer uitgebreid, zowel in het boek als online. Actuele voorbeelden en casuïstiek illustreren de begrippen en thema’s en ieder hoofdstuk eindigt met een overzichtelijke samenvatting. Leerboek HRM is een geschikte inleiding voor alle opleidingen die raakvlakken hebben met HRM.

Gras groeit sneller door eraan te trekken!

Ontwikkel de competenties van je medewerkers. Competentiemanagement is voor veel P&O-ers de nieuwe standaard geworden en staat tegenwoordig bij veel organisaties dan ook voor modern, up-to date HRM-beleid. Toch blijven veel leidinggevenden het nog lastig vinden om een goed competentiegericht gesprek te houden met hun medewerkers. Ze zien dat de medewerker nog beter zou kunnen functioneren, dat hij nog niet helemaal in zijn kracht zit. Maar wat is wijsheid? Vooral zijn sterke kanten nog beter ontwikkelen en zijn zwakke kanten negeren totdat hij zelf of zijn collegas er last van krijgen? Of juist toch die zwakke kanten aanpakken omdat juist daar de belemmeringen zitten? Zijn die vaardigheden überhaupt wel ontwikkelbaar? En zo ja, hoe pak ik dat dan aan? Vragen waarop dit boek de antwoorden heeft

HRM voor managers

HRM voor managers is bedoeld om de aankomende manager inzicht en hulpmiddelen te geven bij het managen van zijn belangrijkste resource: de medewerkers. Aan de hand van een theoretisch concept van Human Resource Management wordt ingegaan op modern personeelsbeleid en de rol van de manager hierin. De theoretische invulling van onderwerpen zoals beoordelen, werven, selecteren en ontwikkelen van medewerkers wordt afgewisseld met korte praktijkvoorbeelden, onderzoeken of casussen uit de hedendaagse literatuur.
HRM voor managers is bedoeld voor toekomstige of beginnende managers en kan ter opfrissing dienen voor managers die al enkele jaren werkzaam zijn.

Bedrijfskundige aspecten van HRM

Human Resources vervullen een steeds belangrijkere strategische rol in bedrijven en instellingen. In 'Bedrijfskundige aspecten van HRM' geven experts ieder op hun eigen terrein inzicht in de gevolgen van deze ontwikkelingen voor HRM. 'Bedrijfskundige aspecten van HRM' biedt hiermee een nieuwe optiek in het HR-vak. Door de opmars van HRM als essentiële bedrijfsfuncties krijgt HRM steeds vaker te maken met strategische vraagstukken die vanuit een meer integrale bedrijfskundige optiek benaderd moet worden.

Brein@work: wetenschap en toepassing van breinkennis

Het leren en ontwikkelen van de mensen is een belangrijke voorwaarde voor het succes van organisaties. Maar hoe leren mensen eigenlijk op hun werk en binnen hun organisaties? En hoe kun je mensen stimuleren zich te ontwikkelen? Kennis over hersenen helpt ons om menselijk gedrag te be nvloeden. Om prestaties te verhogen, stress te reduceren en leerblokkades weg te nemen. Dit boek is het eerste boek dat de wetenschap van het brein n de praktijk van het werken in organisaties bij elkaar brengt. In dit boek zijn door zo'n 40 bekende wetenschappers en praktijkmensen de belangrijkste breinprincipes die je in het werk kunt gebruiken op een rij gezet. En er wordt met veel voorbeelden duidelijk gemaakt wat je hiervan zelf kunt inzetten. Voor je eigen leren, voor het ontwikkelen van je medewerkers en voor cursisten, zowel in het werk als tijdens coachinggesprekken.

eBooks

Personeelsmanagement nader becijferd [eBook]

‘Harde'financiële gegevens kunnen de HR manager helpen beslissingen te nemen die de organisatie versterken. Ook wordt het steeds belangrijker om te weten welk effect het menselijk gedrag kan hebben op de performance van een organisatie. In Personeelsmanagement nader becijferd wordt aan de hand van vele voorbeelden geïllustreerd hoe inzichtelijk gemaakt kan worden wat de toegevoegde waarde is van een goed HR beleid. Het boek laat zien hoe organisaties de financiële consequenties van hun personeelsbeleid kunnen berekenen en versterken. Elk hoofdstuk begint met een praktijksituatie en sluit af met een conclusie en kennisvragen. Het online studiemateriaal bij dit boek bestaat uit een begrippentrainer, rekenuitleg, kengetallen, toetsvragen, opdrachten en uitwerkingen. Doordat de student zelf aan de slag gaat met hedendaagse HRM vraagstukken krijgt hij een goed inzicht in de financiële kant van personeelswerk..

Leerboek human resource management [eBook]

Simpelweg het beste boek. Zo noemen docenten Het Leerboek Personeelsmanagement. De tweede druk is compleet vernieuwd. Je kunt er nóg beter zelfstandig mee aan de slag. Ook biedt het veel nieuwe praktijkartikelen en aansprekende foto's. Zeker weten dat het vakgebied voor je gaat leven! Leerboek HRM is al meer dan 25 jaar een bestseller in dit vakgebied! Niet alleen voor jou als hbo- of wo-student, ook voor professionals is dit een toonaangevend naslagwerk. Sinds de eerste editie is het steeds aangepast aan de nieuwste inzichten. Bij de vorige editie heeft dat geleid tot een nieuwe titel: Leerboek HRM. Als je echt alles wilt weten over de belangrijkste en actuele ontwikkelingen in dit vakgebied, dan is het Leerboek HRM de beste keus voor jou! In het Leerboek HRM wisselen theorie, onderbouwing, praktijkvoorbeelden en casuïstiek elkaar continue, perfect getimed, af. Haast ongemerkt maak jij je de stof eigen. Het is ingedeeld rond drie kernthema's: planning en sturing van personeelsstromen, motiveren en sturen van medewerkers en het ontwikkelen van medewerkers en organisaties. Waarom kiezen voor Leerboek HRM: - bestseller in dit vakgebied; - actueel standaard- en naslagwerk - ook handig voor de praktijk! - uitgebreide online ondersteuning..

Bedrijfskundige aspecten van HRM [eBook]

Human Resources vervullen een steeds belangrijkere strategische rol in bedrijven en instellingen. In 'Bedrijfskundige aspecten van HRM' geven experts ieder op hun eigen terrein inzicht in de gevolgen van deze ontwikkelingen voor HRM. 'Bedrijfskundige aspecten van HRM' biedt hiermee een nieuwe optiek in het HR-vak. Door de opmars van HRM als essentiële bedrijfsfuncties krijgt HRM steeds vaker te maken met strategische vraagstukken die vanuit een meer integrale bedrijfskundige optiek benaderd moet worden. Tot voor kort ontbrak de taal en de kennis om daar vanuit HRM mee om te gaan, maar dankzij onderzoek en praktijkervaringen is er momenteel sprake van een bruikbaar geheel aan kennis en kunde. Die 'body of knowledge' is in dit boek samengebracht en de praktische implicaties worden aan de hand van cases en voorbeelden geïllustreerd. De volgende onderwerpen komen aan de orde: Het fundament: arbeidsrelaties en arbeidsorganisaties, De relatie tussen HRM en ondernemingsstrategie, Strategieontwikkeling binnen HRM, Planning en control van HRM, De relatie tussen interne en externe arbeidsmarkten, Type organisatie en HRM, Kennisontwikkeling en kennismanagement in organisaties, Merkdenken binnen HRM, Financiële aspecten van HR-beleid, De organisatie van de HR-functie en Management van HR-projecten.

Employee Recruitment, Selection, and Assessment [eBook]

Personnel selection is changing. Whilst traditional face-to-face interviews are still common, the range of assessment processes that inform the selection of candidates is increasingly diverse, taking advantage not only of new technologies, but also using new methods and strategies, such as assessment centres and personality testing. This new collection looks at the most important contemporary issues in recruitment, selection and assessment today, highlighting the latest research from the perspective of both recruiter and applicant. The book is written by an international range of prominent scholars in this area, and provides up-to-date analysis of key topic areas, including: How measurements of intelligence can impact on recruitment policies The use and value of personality tests An analysis of social interaction in the interview process The value and impact of video resumes in recruitment How social networks affect how applicants are perceived Job analysis and competencies modelling Part of the Current Issues in Work & Organizational Psychology series, this is an important book that shines a light on the latest theory and practice in employee recruitment. It will interest not only students and researchers of Organizational Psychology, HRM and Business and Management, but will also engage professionals in the field..

Appraisal : Improving Performance and Developing the Individual [eBook]

In this revised and updated text, Fletcher and Williams take an evidence-based approach to analysing the key elements of the appraisal process and its place in performance management. Drawing on the academic literature and examples of best-practice, the authors explain how performance appraisal can motivate and develop staff, foster commitment and positivity, and ultimately improve an organisation's performance. Key topics covered include: Designing an appraisal system Identifying and developing talent Multi-level and multi-source feedback Appraising professionals Cultural challenges Evaluating and maintaining appraisal systems Appraisal: Improving Performance and Developing the Individual, 5th Edition, is a standard in the field and essential reading for all students of HRM and occupational psychology, and for any HRM professional looking to develop more effective performance appraisal systems..

Verantwoordelijk Leiderschap [eBook]

In de nadagen van de financiele crisis en in tijden van drastische overheidsbezuinigingen en politieke instabiliteit ligt de vraag naar krachtige leiders overal op de loer. De toon van dit boekje is echter: begin bij jezelf en de rest gaat wellicht nog niet vanzelf, maar zeker een heel stuk makkelijker. De dertien korte beschouwingen in deze bundel ontstonden in de afgelopen jaren uit de gesprekken die Rob van Bodegom voerde met Joseph Kessels over leidinggeven, duurzaamheid, crisis en voorspoed, inspirerende ondernemers en young professionals die iets anders willen. Verantwoordelijk leiderschap is geen handleiding voor carrieremanagers op weg naar de top. Het is eerder een zelfonderzoek naar waarden die uitnodigen en verbinden. De urgentie om het anders te doen is het vertrekpunt, en in plaats van gehoorzaamheid is het de persoonlijke gedrevenheid die voor de energie zorgt om door te gaan. Het is heel goed mogelijk om in het omgaan met organisaties verschil te maken, er uit te springen en ongewone dingen voor elkaar te krijgen zonder gebruik te maken van status, macht en spelletjes. Juist de aandacht voor respect, duurzaamheid en verantwoordelijkheid zet aan tot slimheid en vernieuwing. Leiderschap is waarschijnlijk een gedeelde kwaliteit die mensen in beweging brengt, omdat het aanstekelijk is om samen spannende en betekenisvolle avonturen te ondernemen.Een aantal beschouwingen is eerder verschenen in elektronische vorm bij het tijdschrift Building Innovation

Maatschappelijk verantwoord ondernemen [eBook]

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Dit boek gaat uitgebreid in op deze relatief nieuwe en interessante organisatieverandering. Het laat studenten kennismaken met de basisbegrippen en inzichten van deze ondernemingsvorm en biedt een goed fundament voor de toekomstige beroepspraktijk. In Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen worden de bekende duurzaamheids inzichten en -handvatten, zoals triple P, base of the pyramid en milieuzorgsystemen, in een bedrijfskundige en economische context behandeld. Strategie, organisatie, innovatie en ondernemerschap staan daarbij steeds centraal. Het boek is rijkelijk voorzien van actuele praktijkvoorbeelden voor een goede aansluiting op het werkveld. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is gericht op de bachelorfase van opleidingen als Commerciële Economie, (Technische) Bedrijfskunde, Small Business en Retail Management. Het boek is ook beschikbaar als e-book. Over de auteurs Bart Bossink is hoogleraar Science, Business & Innovation en hoofd van de gelijknamige sectie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Enno Masurel is werkzaam bij de Vrije Universiteit Amsterdam als hoogleraar in Sustainable Entrepreneurship