Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Het bedrijf, HRM: duurzame inzetbaarheid en ethiek, Gedrag in organisaties: Ethiek + Bronnen

under construction

Ethiek

 

Image result for tolerantie

Dit onderdeel geeft inzicht in:

-  het werven, inpassen en binden van medewerkers in organisaties en hoe dit toe te passen.
-  ethische dilemma's en integriteit binnen organisaties en wat is de rol daarin.
- de betekenis van duurzaamheid en duurzame inzetbaarheid van medewerkers en het belang hiervan voor zowel medewerker als organisatie. 

eBooks

Ethiek en economie : een grensoverschrijdende inleiding [eBook]

Ethiek en economie bespreekt ethiek op verschillende niveaus: het individu, het bedrijf en de wereld. Dit gebeurt met ruimte voor verschillende, tegengestelde opvattingen en zonder moraliserende toon. Zo leer je zelf een kritische afweging te maken in de omgang met een ethisch dilemma. Erg handig wanneer je na je opleiding een leidinggevende functie in het bedrijfsleven vervult. In ieder hoofdstuk zijn relevante ethische thema's methodologisch en theoretisch onderbouwd, en zijn uiteenlopende opvattingen tegenover elkaar gezet. Aan het eind van ieder hoofdstuk vind je een puntsgewijze samenvatting waarin de belangrijkste begrippen nog eens op een rij gezet zijn.

Boeken Ethiek

Ons land kan menselijker : naar een economie die de samenleving verbetert

Ons land kan menselijker komt met praktische en originele voorstellen om de eenzijdige commerciële manipulatie van de samenleving te neutraliseren. Zowel Van Tuinens analyse als zijn voorstellen passen in een samenhangende visie op mens en samenleving, die gebaseerd is op onder meer neurowetenschap en nieuwe economische theorieën. Financiële markten en economen zullen in Van Tuinens visie een aanmerkelijk bescheidener plaats moeten innemen dan ze in de laatste jaren hebben opgeëist, en de aldus vrijgekomen ruimte kan worden ingenomen door burgers die hun soevereiniteit herwonnen hebben.

Ethiek en economie : een grensoverschrijdende inleiding

Ethiek en economie bespreekt ethiek op verschillende niveaus: het individu, het bedrijf en de wereld. Dit gebeurt met ruimte voor verschillende, tegengestelde opvattingen en zonder moraliserende toon. Zo leer je zelf een kritische afweging te maken in de omgang met een ethisch dilemma. Erg handig wanneer je na je opleiding een leidinggevende functie in het bedrijfsleven vervult. In ieder hoofdstuk zijn relevante ethische thema's methodologisch en theoretisch onderbouwd, en zijn uiteenlopende opvattingen tegenover elkaar gezet. Aan het eind van ieder hoofdstuk vind je een puntsgewijze samenvatting waarin de belangrijkste begrippen nog eens op een rij gezet zijn.

Business Ethics : Managing Corporate Citizenship and Sustainability in the Age of Globalization

Business Ethics is a lively and engaging textbook that tackles one of the most pressing issues facing business today: how to be a good corporate citizen in a complex multiple stakeholder world. It covers the foundations of business ethics and applies these concepts to each of the corporation's major stakeholders. Written from a truly international perspective, it explains the ethical challenges faced by business in different parts of the globe, and provides the tools and concepts necessary to understand and deal with ethical problems effectively wherever you are in the world. It is the only text on the market that fully considers the implications of three major ethical challenges facing business: corporate citizenship, globalization, and sustainability.