Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Het bedrijf, HRM: duurzame inzetbaarheid en ethiek, Gedrag in organisaties: Zoektermen

under construction

Zoektermen

Om te beginnen kun je gaan brainstormen op basis van de kennis die je al hebt. Noteer alle nieuwe termen die je op deze manier te binnen schieten.

Gebruik deze termen en ook die welke je in handboeken en naslagwerken hebt gevonden om verder te zoeken.

Gebruik synoniemen van gevonden zoektermen. Gebruik spellingsvarianten van zoektermen als die zich voor kunnen doen. Gebruik vertalingen van zoektermen als je literatuur in andere talen wilt gebruiken.

Individu in Organisaties

De belangrijkste hierbij behorende onderwerpen:

 • Motivatie
 • Behoeften
 • Verwachtingstheorie
 • Attributietheorie
 • Zelfbeeld
 • Capaciteiten
 • Competenties
 • Persoonlijkheid
 • Attitude
 • Arbeidssatisfactie
 • Billijkheid

Communicatie in Organisaties

De belangrijkste hierbij behorende onderwerpen:

 • Aspecten van communicatie
 • Formele en informele communicatie
 • Verbale en non-verbale communicatie
 • Zendervaardigheden
 • Luistervaardigheden
 • Metacommunicatie
 • Verbale- en non-verbale communicatie

Groepen in Organisaties

De belangrijkste hierbij behorende onderwerpen:

 • Soorten groepen
 • Functies van groepen
 • Groepsontwikkeling
 • Groepsstructuur
 • Rollen
 • Groepsnormen
 • Cohesie