Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Het bedrijf, HRM: duurzame inzetbaarheid en ethiek, Gedrag in organisaties: Bronnen

under construction

Bronnen

eBooks

Gedrag in organisaties [eBook]

Gedrag in organisaties is hét handboek van de organisatiepsychologie. Op inspirerende wijze beschrijven Alblas en Wijsman het gedrag van mensen in organisaties en geven zij mogelijke verklaringen hiervoor. Ze geven bovendien aan hoe deze kennis gebruikt kan worden bij het leiding geven aan organisaties. Het boek is daarmee geschikt voor een groot scala aan opleidingen, zowel voor het hoger economisch- als hoger technisch- en hoger sociaal onderwijs. Aan bod komen onder andere: - Wederzijdse beïnvloeding van individu en organisatie - Motiveren van mensen - Functioneren van mensen in groepen - Communicatie en informatieoverdracht - Macht en leidinggeven - Overleg en besluitvorming - Structuur van organisaties - Cultuur en organisatieverandering - Stress en conflicthantering. Kranten en webartikelen voorzien van foto's en illustraties maken toepasbaarheid van de theorie in de praktijk duidelijk zichtbaar. Dankzij de toegankelijke taal, duidelijke samenvattingen, de casuïstiek en de oefentoetsen op de website www.gedraginorganisaties.noordhoff.nl is dit boek heel geschikt voor zelfstudie

Werken in organisaties [eBook]

Werken in organisaties Organisaties worden steeds ‘platter'. Dat vraagt van de individuele medewerker een hogere mate van zelfredzaamheid en een groter zelfoplossend vermogen van teams. Werken in organisaties is een onmisbare gids voor iedereen die voor het eerst in een organisatie aan de slag gaat. Het biedt een overzicht van de krachten die binnen een organisatie spelen en helpt nieuwe medewerkers in een organisatie snel hun weg te vinden en de ongeschreven regels van de organisatiecultuur te doorzien.

Organisaties in transitie : ondernemend in een veranderende wereld [eBook]

De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Veel organisaties krijgen te maken met fundamentele veranderingen in hun bedrijfsvoering. Organisaties hebben behoefte aan professionals die zowel strategisch als operationeel kunnen inspelen op steeds veranderende omstandigheden. In Organisaties in transitie staat centraal hoe (aanstaande) professionals flexibel kunnen omgaan met veranderingen, risico's kunnen inschatten en actie kunnen ondernemen in een veranderende omgeving. Organisaties in transitie is een praktisch boek over verandermanagement. Het behandelt niet alleen de oorzaken en gevolgen van ingrijpende veranderingen (transitie) maar laat ook zien hoe organisaties én hun medewerkers op die veranderingen kunnen anticiperen en kansen kunnen omzetten in concrete acties. Het boek draagt bij aan de voorbereiding van studenten op hun toekomstige rol als flexibele professional in de veranderende organisatie. Het leert ze omgaan met de complexiteit en onzekerheden van de huidige samenleving en biedt een praktijkgerichte methode om veranderingen daadwerkelijk tot stand te brengen..

Leren en veranderen : emotie, gedrag en denken [eBook]

Veel professionals houden zich bezig met het beïnvloeden van anderen. Voor hen is het belangrijk om leer- en veranderprocessen bij anderen en bij zichzelf te begrijpen en erop in te kunnen spelen. Leren wordt vaak nog alleen geassocieerd met het leren vanuit een onderwijssituatie, terwijl veel leren niet zo bewust gebeurt. Leren wordt sterk beïnvloed door de eigen omgeving en cultuur. Dat leidt tot grote verschillen tussen mensen en wat zij beschouwen als vanzelfsprekende opvattingen en gedragingen. In Leren en veranderen komen zowel verschillende vormen van spontaan leren aan de orde, als het leren op school, in stages en in werksituaties. Het boek besteedt veel aandacht aan de invloed van cultuur en subculturen op leren en hoe je kunt leren omgaan met (sub)culturele verschillen.

Lerend organiseren en veranderen : als meer van hetzelfde niet helpt [eBook]

Lerend organiseren is een van de meest spraakmakende en beste boeken op het gebied van verandermanagement en lerende organisaties. Wat maakt een organisatie lerend? Deze vraag vormt de rode draad van Lerend organiseren, de vierde druk van het oorspronkelijke Op weg naar een lerende organisatie. Deze bestseller legde in de jaren negentig de basis voor het begrip ‘lerende organisatie'. Ondernemers, directeuren, managers, adviseurs, opleiders werden gegrepen door dit concept en pasten het toe in hun organisaties. Lerend vermogen is een onmisbare kernbekwaamheid voor organisaties. Sterker, het is de kern van alle dienstverlenende organisaties, in de zorg, het onderwijs, de advisering, het amusement en noem maar op. Lerend organiseren is het collectieve vermogen om werkenderwijs, in interactie met de klanten, te bepalen wat je doet en hoe; en waar gewenst dat te veranderen. Veranderen doe je dan met de betrokkenen: co-creërend. De vraag waar het om gaat is kortom: hoe maak je organisaties blijvend lerend?

Books

Gedrag in organisaties

Gedrag in organisaties is hét handboek van de organisatiepsychologie. Op inspirerende wijze beschrijven Alblas en Wijsman het gedrag van mensen in organisaties en geven zij mogelijke verklaringen hiervoor. Ze geven bovendien aan hoe deze kennis gebruikt kan worden bij het leiding geven aan organisaties. Het boek is daarmee geschikt voor een groot scala aan opleidingen, zowel voor het hoger economisch- als hoger technisch- en hoger sociaal onderwijs. Aan bod komen onder andere: - Wederzijdse beïnvloeding van individu en organisatie - Motiveren van mensen - Functioneren van mensen in groepen - Communicatie en informatieoverdracht - Macht en leidinggeven - Overleg en besluitvorming - Structuur van organisaties - Cultuur en organisatieverandering - Stress en conflicthantering. Kranten en webartikelen voorzien van foto's en illustraties maken toepasbaarheid van de theorie in de praktijk duidelijk zichtbaar. Dankzij de toegankelijke taal, duidelijke samenvattingen, de casuïstiek en de oefentoetsen op de website www.gedraginorganisaties.noordhoff.nl is dit boek heel geschikt voor zelfstudie..

Psychologie van gedrag in organisaties

Psychologie van gedrag in organisaties geeft de nieuwste inzichten in de onderliggende psychologische mechanismen van menselijk gedrag in organisaties. Ook laat het zien hoe dat gedrag te beïnvloeden is. Het boek is gebaseerd op de principes van Evidenced Based Management (EBM). EBM gebruikt wetenschappelijke kennis en methoden om vraagstukken te analyseren. Vanuit die kennis én bewezen werkzaamheid worden de interventies vervolgens gekozen. Dit betekent een probleem aanpakken in vier stappen:
1 Vaststellen | Wat is het feitelijke vraagstuk?
2 Onderzoek | Welke (relevante) kennis is er over dit vraagstuk?
3 Analyse | Welke specifieke kennis is geschikt om het vraagstuk te analyseren?
4 Interventie kiezen | Welke interventie is volgens de analyse passend?

Articles