Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Expedition Leisure & Events: Boeken

under construction

Bibliotheek catalogus en databanken

Boeken en e-books

In de the displays hieronder vind je boeken die de theorieen die worden gebruikt binnen Leisure en Events behandelen. De boeken zijn beschikbaar in de NHL Stenden bibliotheek. Sommige boeken maken deel uit van de Ebsco E-book collection en kunnen online gelezen worden.  Vaak is het mogelijk een aantal pagina's te downloaden of te printen. Door in het display op de titel van een ebook te klikken wordt je doorgelinkt naar de online publicatie.

Boeken vinden:

Gebruik de Catalogus NHL Stenden Bibliotheek om deze boeken te vinden in de bibliotheek. Wil je weten hoe je andere boeken en interessante publicaties kunt vinden? Maak dan gebruik van de Informatievaardigheden libguide: Informatievaardigheden: ik zoek een boek en Informatievaardigheden: zoektermen definiëren

Canvas model

Business model generatie / Osterwalder & Pigneur

Het boek bestaat uit vijf delen: canvas, patronen, ontwerp, strategie, proces, en tot slot een aansprekende visie op vijf businessmodellen voor toekomstig onderzoek, waarbij het boek krachtige tools biedt voor gebruik. Vorm en inhoud staan in dienst vn een missie: niet alleen innovatieve businessmodellen ontwerpen, maar ook te implementeren voor nieuwe generaties.

Canvas omgevingsmanagement / De Lint, Kraassenberg & Benthem

1) Omgevingsmanagement: een vak in ontwikkeling 2) Maatschappelijke trends 3) Zes manieren om een omgeving te beinvloeden 4) Systematisch werken aan overeenstemming 5) Werken met het canvas 6) Scherp richten 7) Rijk kijken 8) Bewust doen 9) De omgevingsprofessional 10) Na het canvas

Project canvas / Kor, Bos & Van der Tak

Het Project Canvas is een eenvoudig hulpmiddel om een project vorm te geven. Hierin geven betrokkenen de antwoorden op de belangrijkste vragen. Het ingevulde Project Canvas geeft een helder beeld van de essenties van een project. Het vormt de basis voor de beslissing van de opdrachtgever over het starten van het project. En als besloten is door te gaan, vormt het Project Canvas de basis voor het projectcontract, het projectplan of het projectinitiatiedocument (PID).

Event design handbook / Frissen, Janssen & Luijer

This book identifies the starting point of any event and outlines steps of how events come to life. It focuses on the DNA of specific aspects of events, and provides insight into how to observe and analyze events, understand stakeholders, and define behavioural changes required to deliver value. It also identifies the levers and mechanisms that influence such behavioural changes in event design.

Value proposition design / Osterwalder, Pigneur, Bernarda, Smith & Waster

This book will teach you the processes and tools you need to create products that sell.Using the same stunning visual format as the authors'global bestseller, Business Model Generation, this sequel explains how to use the “Value Proposition Canvas” to design, test, create, and manage products and services customers actually want..Value Proposition Design is an essential companion to the ”Business Model Canvas” from Business Model Generation

Storytelling

Storyteling voor professionals / Corsius, De Jong & Markies

Storytelling voor professionals beschrijft wat storytelling (van oudsher) is, wat het met ons doet en hoe je het gericht in kunt zetten in uiteenlopende professionele contexten om een verhaal te vertellen over een product, bedrijf of persoon. Ook geeft het een overzicht van doelen om een verhaal te vertellen en biedt het structuren en hulpmiddelen die je daarbij kunt gebruiken.

Storytelling / Rijnja & Van der Jagt

In het eerste gedeelte van het boek wordt de theorie van verhalen vertellen uitgelegd, vervolgens worden vier cases besproken waarin corporate storytelling is toegepast bij onder andere de SVB en Interpolis. Het laatste deel bestaat uit zes praktijkverhalen van het gebruik van storytelling in communicatie.

De kracht van storytelling / Gallo

In zijn boek legt Gallo de kracht van storytelling, voorzien van inspirerende en herkenbare voorbeelden, helder en overtuigend uit. Storytelling is een nieuwe manier van communicatie die eigenlijk eeuwenoud is, maar waarmee je organisaties en mensen in beweging kunt zetten.

Story Telling: verhalen maken merken / Everaert

Als je weet hoe het concept te gebruiken, vormt Storytelling een haast onmisbaar instrument in een modern marketingarsenaal. Via voorbeelden en inzichten uit de praktijk maakt Guido Everaert in Storytelling duidelijk hoe rijk de techniek wel kan zijn en wat ze kan bijdragen aan de marketing van merken en organisaties. Kernbegrippen en basistechnieken en minder voor de hand liggende maar belangrijke aspecten komen uitvoerig aan bod.

Overtuigen met storytelling / Sykes, Malik & West

Dit boek is voor iedereen die in zijn beroep anderen moet overtuigen van het belang van een verandering, voorstel of besluit. De auteurs beschrijven het proces van overtuigen met 'storytelling' via het vertellen van verhalen. Storytelling houdt in dat je verhalen – veelal verhalen over verleden, heden en toekomst van de organisatie – gebruikt om je klanten of publiek aan je te binden. Een praktisch boek met een handleiding voor storytelling.

Creativiteit

Creativiteit Hoe ? Zo ! / Byttebier

Dit boek geeft de lezer een rondleiding in zijn eigen denken en helpt hem de eigen creativiteit te ontdekken. Ook wordt aandacht besteed aan het creatief proces en de creativiteit met de groep om te eindigen met creativiteitsmanagement. Het boek bestaat uit blauwe, rode en gele ruimtes die elk op een eigen wijze het creatief leerproces weergeven, respectievelijk qua inzicht, gevoel en inspiratie. Met oefeningen en checklist.

Creativiteit krijg je niet voor niets: De psychologie van creativiteit in werk en wetenschap / De Dreu

Psychologische processen van creativiteit onderzocht. In dl 1. creativiteit van het individu: wat is creativiteit en wie bepaalt dat, creativiteit vereist kennis en vaardigheden, onderzoek naar neuropsychologische processen, creatieve personen en persoonlijkheidstrekken. 2. creativiteit in en door groepen (teams en organisaties): de rol van omgevingsfactoren bij creatieve productie, de leiderschapsstijl, belemmeringen van creativiteit, structuur of chaos en factoren van synergistische groepsactiviteit. 3. interventies voor creativiteit op school en werk.

Creatief denken: Slimme technieken om problemen op te lossen / De Bono

Ons denken is al eeuwenlang hetzelfde en gebaseerd op het Griekse denken van Aristoteles, Plato en Socrates. Op zich een uitstekend systeem, zoals de schrijver talloze malen herhaalt, maar ontoereikend. Het beperkt de mogelijkheden van vooruitgang. De schrijver is al tientallen jaren bezig met aanvulling met creatief (op ideeën gericht) denken met de laterale denkmethoden, perceptueel, verkennend en actiegericht denken. Hij laat zien daarmee veel sneller met elkaar verder te komen en zelfs veel financiële voordelen te verwerven.

Omdenken: Kijk - denk - creeer / Gunster

Omdenken gaat om het aanpassen van het denken in beperkingen naar denken in mogelijkheden. Dus niet langer beren op de weg zien, maar het tegenovergestelde. Het boekje Ja-maar ... Omdenken, laat je in een notendop zien wat omdenken betekent en hoe je dat precies doet. Om in te bladeren, te grazen, ideeën op te doen, op het verkeerde been gezet te worden en vooral om je eigen creatieve vermogens te prikkelen

The secret of the highly creative thinker: How to make connections others don't / Nielsen

People who are good at having ideas are good at seeing connections. Could teaching people to see connections be a way to help them be more creative? Over the years, there's a need for a book on creativity that complements the teaching of the creative process and tools and gives you a practical approach to how to enhance your innate ability to think creatively.

Creative thinker's exercise book: Exercise book / Nielsen

Practical hands-on workbook, the perfect outlet to get your hands dirty and dive into exercises that strengthen one's ability to see and make connections. This book is for those seeking to enhance their creativity. It can be used to: - Develop one's creative capacity - Train underlying mechanisms in creative thinking - Enrich educational  purpose  - Increase idea production. This exercise book is a spin-off to The Secret of the Highly Creative Thinker.

Omdenken; Het kaartspel / Gunster

Een leuk kaartspel met provocerende vragen, waarmee je elk probleem tot een mogelijkheid omdenkt. Voor thuis, op het werk of met je oma. Doel van het spel is een probleem 'om te denken' in een mogelijkheid. De spelers doen dit door het stellen van de vragen die op de kaarten staan. doen Het probleem wordt dus niet opgelost, maar het wordt gebruikt om er een nieuwe mogelijkheid van te maken.

Play

Events & beleven / Rippen & Bos

Een event is een georganiseerde activiteit die een bepaald doel heeft. Voorbeelden zijn festivals, congressen, trainingen, ceremonies, exposities en herdenkingen. Kenmerkend voor een event is dat het in een korte tijd plaatsvindt. De voorbereiding kan wel lang duren; soms wel bijna een jaar. Het '5 Wheel Drive-concept' dat dit boek presenteert, is gebaseerd op vijf clusters: de vraag, het spel, kwaliteit en intensiteit, animatie en sturing.

Serious Leisure and Individuality / Cohen-Gewerc & Stebbins

There are many studies on the modern individual that centre almost entirely on the person facing his local community and broader society. What is missing in the literature - and what Serious Leisure and Individuality provides - is a broad, comprehensive examination of individuality, particularly as it is rooted in leisure and the leisure-like areas of work. Ch: 1 Freedom and Being Free, 2 Leisure Space: Cradle of the Individuated Person, 3 Inclination to Play, 4 Leisure and Consumption, 5 Art in the Leisure Era, 6 Community, Citizenship, and Globalization.

Homo ludens : proeve eener bepaling van het spel-element der cultuur / Huizinga

Huisinga's uitgangspunt is dat het spel een wezenlijk kenmerk is van de menselijke beschaving, en hij gaat op zoek naar het ludieke van de homo ludens in essays over onder meer taal, kunst, filosofie en oorlog. Deze studie geldt als baanbreker voor huidige cultuurwetenschappelijk onderzoek en is ook nog zeer leesbaar.

The interrelationship of leisure and play / Stebbins

Augmentative play is a special activity that substantially aids the pursuit of a larger, encompassing leisure activity. This approach to the study of play is unique. It recognizes the hundreds of activities in which play and leisure come together.

Experience theory

The experience economy / Pine & Gilmore

In 1999, Joseph Pine and James Gilmore offered this idea to readers as a new way to think about connecting with customers and securing their loyalty. With this fully updated edition of the book, Pine and Gilmore make an even stronger case that experience is the missing link between a company and its potential audience. It offers new rich examples.

Summary: The Experience Economy

This complete summary of B. Joseph Pine II and James Gilmore's book 'The Experience Economy' shows that every company is based on what they choose to charge money for. In their book, the authors explain the benefits of the Experience Economy and how to transition your business into it. By following their advice, your company will combine entertainment with knowledge or skill, offering your customers excellent added-value and making you successful.

De imagineer / Kuiper & Smit

Dit boek gaat over de imagineer en zijn werkmethode. In drie delen wordt de manier van werken uitgelegd, onderbouwd en vervolgens verdiept. In deel 1 staat de context centraal waarbinnen de imagineer opereert. De auteurs bespreken de belangrijkste theorie achter de veranderende economie en de relevantie van imagineering. Deel 2 richt zich op de imagineer zelf, zijn werkproces en ontwerpmethodiek. Deel 3 vormt de inspiratie voor het eigenlijke werk: aan de hand van oefeningen gaat de lezer op zoek naar zijn eigen imagineeringskracht.

Economie van experiences / Boswijk, Peelen & Olthof

Economie van Experiences behandelt betekenisvolle belevenissen en het ontwikkelen van innovatieve en duurzame concepten van immateriele waarde. Het boek gaat daarbij in op de theoretische achtergronden en de praktische toepassingen ervan.Deze herz. ed. besteedt aandacht aan nieuwe vormen van waardecreatie en aan nieuwe verdienmodellen en er wordt dieper ingegaan op de experience economy.

De beleveniseconomie / Pine & Gilmore

Een uitgebreid betoog waarin wordt gesteld dat het vandaag de dag niet meer gaat om het aan de man brengen van goederen en diensten, maar om het toevoegen van een meerwaarde, die zij 'beleving' noemen. Werk als theater en de klant als product zijn concepten die daarbij horen. Volledig herziene uitgave van de editie uit 1999.

Imagineering / Nijs & Peters

Het kunnen creeren van belevingswerelden (memorable experiences) die tot de verbeelding blijven spreken, is een onmisbare management'kunst' geworden. In dit boek komen onder andere aan de orde: - het tijdperk waarin we leven, koop- en consumptiegedrag, belevingsconcepten, imagineering, analyse van vraag en aanbod, creativiteit en visieontwikkeling en uitvoering van de nieuwe marketingideeen

De emotiemarkt / Piët

Tot nu toe werd de beleveniseconomie vooral gezien als iets wat uitmondde in een ongebreidelde fun industry, met behulp waarvan mensen uit alle macht proberen hun verveling te verdrijven. Susanne Piët beschrijft de volgende fases in deze economie. Zij voorspelt onder meer een omslag in de tot nu toe algemeen gehuldigde aannames, met de consequenties en implicaties van de beleveniseconomie op langere termijn en op velerlei gebied. Uit 2003.

Authenticiteit / Gilmore & Pine

Gilmore en Pine gaan verder waar ze hun baanbrekende bestseller De beleveniseconomie eindigden. Ze leggen uit dat beschikbaarheid, prijsstelling en kwaliteit niet langer voldoende zijn. De consument van nu zoekt authenticiteit waar en wat hij ook koopt.

Gamification

The gamification revolution / Zichermann & Linder

For consumer-facing businesses today, nothing matters more than delivering a great user experience and creating lasting engagement with your consumers and employees.Gamification uses the latest innovations from game design, loyalty programs, and behavioral economics.

Gamification / Stieglitz, Lattemann, Robra Brissantz, Zarnekow & Brockmann

This book introduces game theory and gamification to a number of different domains and describes their professional application in information systems. The book presents the fundamentals, concepts and theories of gamification, ffollowed by a focus on the use of gamification in customer management, innovation management, teaching and learning, mobile applications and as an element of virtual worlds. Cases and concrete scenarios.

Flow

Wow effect en zintuigen

Projectmanagement

Projectmanagement / Eshel & Verhaar

Projectmanagement biedt handvatten om vanuit een creatief idee via een gedegen projectplan een succesvol en professioneel project te realiseren. Het boek belicht aansprekende cases en biedt handige instrumenten zoals werkmodellen, contracten en formats voor projectrapporten. Website met extra materiaal.

Projectmanagement op maat / Moussault

De kern van het boek draait om de vraag hoe de beste strategie te formuleren die past bij de specifieke uitdagingen van een project. Hierbij wordt uitgebreid aandacht besteed aan de toegevoegde waarde van stromingen zoals waterval en agile. De belangrijkste karakteristieken van bekende projectmanagementmethoden, zoals PRINCE2, Projectmatig werken, PMBOK, Scrum en Projectmatig Creëren worden beschreven. Daarnaast worden ook iets minder bekende methoden als Systems Engineering, Value Based Management en Procesmanagement toegelicht. De talrijke praktijkvoorbeelden die opgenomen zijn in het boek, bieden inspiratie en geven inzicht in de verschillen maar vooral ook de gelijkenissen tussen projecten in onder meer de bouw, de zorg, sportwereld, onderzoek, filmwereld, kunst en banken.

Projectmanagement : projectmatig werken in de praktijk / Grit

Projectmanagement bestaat uit twee delen. In het eerste deel krijg je een toelichting op projectmatig werken, leer je hoe je het kunt toepassen en ontdek je op welke wijze je een project succesvol kunt plannen en afronden. De tweede helft van het boek is praktisch en biedt je hulpmiddelen en vaardigheden om projecten succesvol aan te pakken. Dit deel bevat een compleet stappenplan voor de uitvoering van een project, en leert je hoe je een plan van aanpak maakt, een rapport schrijft en een presentatie houdt.