Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Expedition Leisure & Events: Sport organisaties

under construction

Sportorganisaties

Veel organisaties delen informatie in rapporten over ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving, economie en verschillende sectoren, waaronder de sportsector. Naast overheidsorganisaties zoals het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Sociaal Cultureel Planbureau of het Centraal Bureau van de Statistiek, zijn er brancheorganisaties en beroepsverenigingen die rapporten aanbieden. Hieronder zie je voorbeelden van websites van organisaties in de sport, waaronder het NOC*NSF, het Mulier Instituut en het Kenniscentrum sport.

Door op de websites van organisaties te letten op tabs en linkjes naar "Onderwerpen" of "Thema's", Publicaties" of "Documenten" ontdek je vaak rapporten en meer informatie.

Rijksoverheid

Op de website van de Rijksoverheid is "Sport en beweging" één van de onderwerpen. Naast Nieuws en Vraag en antwoord zie je ook een tab voor de Documenten of publicaties de die Rijksoverheid over dit onderwerp heeft gepubliceerd,

De Rijksoverheid verwijst naar de website www.allesoversport.nl . Het biedt allerhande informatie op het gebied van sport en bewegen. Van feiten en cijfers tot de economische waarde van sport en de buurtsportchoach.

 

NOC*NSF

Het NOC*NSF is een Nederlandse sportorganisatie waarbij vele landerlijks sportorganisaties zijn aangesloten. Op de website vind je via de tab NOC*NSF en subtab"bonden" een ledenlijst van de aangesloten sportbonden.

De tab NOC*NSF en subtab "onderzoek/innovatie" geeft toegang tot Onderzoeksprogramma's en Monitoren. In de Monitoren worden feiten, kengetallen en andere gegevens verzameld waarmee het effect van het gevoerde sportbeleid weergegeven wordt.

De A-Z lijst biedt via trefwoorden toegang tot informatie over allerlei onderwerpen op de website.

Kenniscentrum sport

In het Kenniscentrum sport werken het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en de Onbeperkt Sportief (OS) samen om wetenschappelijke kennis op het gebied van sport en beweging in te zetten op toepassing in het werkveld.

Je vindt informatie via de "Thema's", of zoek naar publicaties in de "Kennisbank".

Mulier Instituut

Het Mulier Instituut is gericht op de ontwikkeling van sociaal-wetenschappelijke kennis over sport via onderzoek en de effectiviteit van het beleid op het terrein van sport.

 

Via de website van het Mulier Instituut kun je zoeken in hun publicaties/bibliotheek. Je kunt ook direct via het menu naar "Publicaties" gaan en daar de publicaties van het Mulier Instituut vinden. Veel van de publicaties zijn fulltekst toegankelijk.