Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Expedition Leisure & Events: Media organisaties

under construction

Media organisaties

Veel organisaties delen informatie in rapporten over ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving, economie en verschillende sectoren, waaronder de mediasector. Naast overheidsorganisaties zoals het Ministerie van , Cultuur en Wetenschap, het Sociaal Cultureel Planbureau of het Centraal Bureau van de Statistiek, zijn er brancheorganisaties en beroepsverenigingen die rapporten aanbieden. Hieronder zie je voorbeelden van websites van organisaties in de media, waaronder de Magazine Media AssociatieNDP Nieuwsmedia, Radio Advies Bureau, Stichting Kijkonderzoek, Interactive Advertising Bureau en Vinex.

Door op de websites van organisaties te letten op tabs en linkjes naar "Onderwerpen" of "Thema's", Publicaties" of "Documenten" ontdek je vaak rapporten en meer informatie.

Rijksoverheid

Op de website van de Rijksoverheid is "Media en publieke omroep" één van de onderwerpen. Naast Nieuws en Vraag en antwoord zie je ook een tab voor de Documenten of publicaties de die Rijksoverheid over dit onderwerp heeft gepubliceerd,

 

Nationaal Luister Onderzoek

Op deze site vind je informatie over het luisteronderzoek van NLO, de NLO organisatie en de luistercijfers.

Gebruik de linkjes op de website om meer te weten te komen over het Onderzoek en de Luistercijfers en de Audio Distributie. Elk linkje biedt meer informatie via een dropdown menu. 

Stichting KijkOnderzoek

De missie van SKO is het uitvoeren en doen uitvoeren van (continu) kijkonderzoek naar het TV- en Online kijkgedrag ten behoeve van omroepinstellingen en publishers, waaronder ook begrepen instellingen die zich bezig houden met reclame-uitzendingen bij die omroepinstellingen, publishers, adverteerders en mediabureaus. Het doel van SKO is het vestigen en handhaven van het zogenaamd KijkTotaal voor het TV- en Online kijkgedrag van de Nederlandse bevolking.

De website biedt een link naar verschillende Publicaties en onder de pictogrammen verschillende rapportages van kijkcijfers.

inct platform voor uitgeefexperts

inct is opgericht in 2002 als 'vakblad voor uitgeven en ict' en heeft zich in haar bestaan ontwikkeld tot een full service aanbieder van vakkennis en -informatie.

Magazine Media Associatie

Magazine Media Associatie (MMA) behartigt de belangen van 30 aangesloten magazine mediabedrijven. Deze bedrijven richten zich op consumentenmedia (magazines, websites, evenementen). De focus ligt op een krachtige belangenbehartiging vanuit het domein ‘magazine media’. Daarnaast richt de vereniging zich op het ontwikkelen van een kennisplatform.

De website biedt Nieuws, Branche informatie en informatie over verschillende Thema's

 

Radio Advies Bureau

Het RAB (Radio Advies Bureau), eind 2006 opgericht, is de marketingorganisatie van alle landelijke en regionale, publieke en commerciële radiostations en staat voor het vermarkten van radiokennis en inspiratie van nu en van morgen voor de adverteerder en haar adviseurs.

Gebruik de tab Onderzoek om meet te weten te komen over Bereiksonderzoek, Radioreclameeffecten, de Rol van de radio en Cases.

Vinex - Vereniging Interenet Exploitanten

Welkom bij VINEX, de organisatie van samenwerkende digital uitgevers in Nederland. Het doel van de organisatie is om gezamenlijk een betrouwbaar digitaal bereiksonderzoek voor de Nederlandse markt in te richten.

Gebruik de tabs NOBO (Nederlands Online Bereik Onderzoek) en Publicaties voor oa factsheets over doelgroepen.

NDP Nieuwsmedia

NDP Nieuwsmedia is de brancheorganisatie van nieuwsmedia die de journalistieke en zakelijke belangen behartigt van Nederlandse nieuwsbedrijven. Nieuwsmedia zijn alle media die nieuws publiceren of uitzenden

Gebruik de tabs Mediaonderzoek voor meer informatie over  o.a. mediagebruik, doelgroepen, bereik en advertising en  de tab Branche-informatie voor o.a. branche omzet en mediabestedingen.

 

Nationaal Onderzoek Multimedia

NOM heeft als brede doelstelling het in kaart brengen van het lezen van totale mediamerken, ongeacht het platform waarop content wordt verspreid. Dit wordt gedaan door middel van dataverzameling, controle en certificering van gegevens over verspreiding en bereik van dagbladen, magazines en vakbladen.

Onder de tab Publicaties - Overig onderzoek vind je publicaties die full tekst toegankelijk zijn.

Interactive Advertising Bureau

Het IAB is de branchevereniging voor digital advertising en marketing innovatie. IAB versnelt de digitale groei en levert een structurele bijdrage aan de kwalitatieve ontwikkeling van de markt

Naast nieuws biedt de website toegang tot een Kennisbank met papers, cases, infographics en  artikelen.

Data Driven Marketing Association