Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Expedition Leisure & Events: Sport

under construction

Boeken vinden

Boeken en e-Books,

In de displays hieronder vind je boeken, e-books en rapporten op het gebied van sport die je kunt vinden in Stenden bibliotheek.  De e-books zijn beschikbaar in de databank Ebsco E-books en kunnen online gelezen worden. Vaak is het mogelijk een aantal pagina's te downloaden of te printen. Door op in het display op het kaftje van een ebook of rapport te klikken wordt je doorgelinkt naar de online publicatie.

Boeken vinden:

Gebruik de Catalogus Stenden Bibliotheek om deze boeken te vinden in de bibliotheek. Wil je weten hoe je andere boeken en interessante publicaties kunt vinden? Maak dan gebruik van de Informatievaardigheden libguide: Informatievaardigheden: ik zoek een boek en Informatievaardigheden: zoektermen definiëren

E-books

Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2018

Dl 1: Een overzicht van de demografische, economische, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen waarbinnen de sector moet opereren,  met een overzicht van de belangrijkste trends. Dl 2: een overzicht van de belangrijkste statistische ontwikkelingen op het gebied van toerisme, vakanties en vrijetijdsbesteding. Dl 3: deelsectoren van de gastvrijheidseconomie worden nader beschreven: horeca, verblijfsrecreatie, watersport, reisbranche, attracties, evenementen, cultuur, en sport. Capita selecta o.a.: De Personas' Journey: een nieuwe kijk op je organisatie en je bezoeker;  De positie van poppodia binnen de festivalisering van Nederland; Een dementievriendelijk aanbod in de vrijetijdssector; Eyetracking, seeing is believing.

Sport policy systems and sport federations: A cross-national perspective / Scheeerder, Willem & Claes (Eds.)

This book explores the organisation and structure of sport in and beyond Europe. Drawing upon up-to-date data, the collection's main focus lies on the relationship between public sport policy structures and sport (con)federations. The authors present thirteen country-specific contexts wherein sport policy systems are embedded.

Sports club policies in Europe / Ibsen, Nichols Elmose-Ă˜sterlund & Breuer

This book presents an up-to-date portrait of the characteristics of sport clubs in various European countries and their role in society and the national sport system and it offers a cross-national comparative perspective of sport clubs in twenty European countries. Containing both empirical data and information on the political and historical backgrounds of sport clubs, the book gives answer to the following questions: -What is the position of sport clubs within the national sport structure? -Which role do they fullfil in policy and society? -What are their basic characteristics and what factors influence the development of sport clubs?

Comparative sport development: Systems, participation and public policy / Hallmann & Petry (Eds.).

The aim of this book is to provide an overview of perspectives and approaches to sports development focusing on sport systems, sport participation and public policy towards sports. It includes twelve European countries covering all regions of Europe and eleven countries from around the globe. The objective is to present an overview of the diversity of approaches taken to sport development, focusing on the different sport systems and how sport is financed, the underlying applications of sport policy and how it is reflected in sport participation.

Critical issues in global sport management / Schulenkorf & Frawley

This book examines the most important themes and challenges in global sport management. From match-fixing, doping, bribery and corruption to corporate social responsibility, governance, and new media, it helps students, researchers and practitioners to understand the changing face of the global sport industry.

Sports marketing: A strategic perspective / Shank & Lyberger

Covering all the key topics in the sports marketing curriculum, including consumer behavior, market research, promotions, products, pricing, sponsorship, business ethics, technology and e-marketing, the book introduces core theory and concepts, explains best practice, and surveys the rapidly-changing, international sports business environment

Boeken

Sportmarketing: Waardecreatie binnen de sport / Kok & Gruijters

Dit boek is gericht op het aan de man brengen van sportactiviteiten, sportproducten en sportdiensten. Het besteedt flinke aandacht aan de sportmarkt en de sportconsument; kennis hiervan is nodig voor het bepalen van een strategie en een marketingplan. Ook in de externe en interne analyse is dit inzicht belangrijk. De bekende componenten van de marketingmix en van marketingcommunicatie worden toegepast op de sportbranche. Door de voorbeelden, cases, opdrachten en aanpakbeschrijvingen is het een praktisch boek.

De sportwereld voor het hbo / De Leeuw

De sportwereld voor het hbo biedt in vijf delen een systematische intro- ductie in de sportwereld. Het begint met een inleidend hoofdstuk over het wezen van sport. Daarna volgen twee historische hoofdstukken over de geschiedenis van de moderne sport en over de Olympische Spelen. Deel 3 gaat over ethiek en sport beoefening. Deel 4 besteedt ruime aandacht aan sport en samenleving. Het laatste deel behandelt sport, organisatie en beleid.Elk hoofdstuk sluit af met opdrachten en debatstellingen. Over de gehele methode verspreid zijn diverse cases opgenomen uit de sportwereld.

Rapportage sport 2018 / Van der Poel e.a.

In deze editie van de Rapportage sport besteden de onderzoekers specifiek aandacht aan wat er bekend is over die betekenissen van sport voor de samenleving. Duidelijk wordt dat veel van de impact van de sport op de samenleving het best beschouwd kan worden als neveneffect van het sporten en bewegen. Het aantonen van een causale relatie blijkt niet eenvoudig, met uitzondering voor de relatie tussen bewegen en fysieke gezondheid.

 

Sportbeleid in Nederland: Van vereniging tot rijksoverheid / Cobussen, Puyt, & Van de Ven

In dit boek wordt in drie delen de rode draad in het Nederlandse sportbeleid geschetst. Deel 1 vormt de basis met de definitie van sport, uitleg over beleid en de geschiedenis van Nederlands sportbeleid. In deel 2 wordt de klassieke beleidscyclus besproken. De theorie wordt gepresenteerd met de sportvereniging als uitgangspunt.  Deel 3 beschrijft de beleidscyclus bij de sportvereniging, gemeenten, de rijksoverheid, de sportbonden en NOC*NSF en de fitnesssector. Daarnaast worden de beleidsuitdagingen voor de nabije toekomst voor al deze organisaties beschreven

Routledge handbook of sports event management / Parent & Chappelet (Eds.).

From the Olympic Games to community-level competitions, sports events can be complex and pose a particular set of managerial challenges. The Routledge Handbook of Sports Event Management surveys the management of sports events around the world of every size and scale, from small to mega-events, including one-off and recurring events, and single-sport and multi-sport events

Sport, culture and society; An introduction / Jarvie with Thornton & Mackie

This book introduces the study of sport, culture and society. International in scope and full of contemporary examples, it places sport at the heart of the analysis and introduces every core topic and emerging area in the study of sport and society, including: * the history and politics of sport: * sport, gender and sexuality; * sport, disability and advocacy; * sport, race and racism; * sport, violence and crime; * sport and health; * sport, globalisation and democracy; * sport, media and cultural relations; * sport and the environment; * sporting cities and mega-events; * sport, poverty and development.

Online rapporten

Sport en cultuur: Patronen in belangstelling en beoefening

Veel mensen beleven in hun vrije tijd plezier aan sport en cultuur. Ze bezoeken wedstrijden, uitvoeringen, tentoonstellingen of festivals, ze volgen sport en cultuur via de media, of ze beoefenen zelf actief een tak van sport of een vorm van cultuur. Wie doen er mee aan welke activiteiten? Bereikt cultuur dezelfde mensen als sport of zijn het gescheiden werelden? Het rapport bevat gedetailleerde cijfers over deelname aan tal van sportieve en culturele activiteiten.

Friese sportverenigingsmonitor 2016

Met de Friese Sportverenigingsmonitor wordt tweejaarlijks de organisatiekracht van de Friese sportverenigingen en hun open club gedachte in kaart gebracht .

Sport: Toekomstverkenning

Welke maatschappelijke veranderingen beïnvloeden de sport in Nederland? Waar gaat het heen met de sport tussen nu en 2040? Welke kansen, maar ook keuzes biedt dit voor de sportsector en het sportbeleid? Deze vragen staan centraal in de Sport Toekomstverkenning 'Een sportiever Nederland'.

Sportbonden monitor 2016

Deze editie brengt de facts en figures van de sportbonden in Nederland in beeld aan de hand van de volgende thema’s: sportdeelname; topsport; financiën; HR; besturen en governance.

Rapportage sport 2018

Dl. 1. maatschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen waarbinnen veranderingen in de sport zich afspelen en kunnen worden geduid. Dl. 2. biedt een overzicht van de trendmatige ontwikkelingen in de sport, waarbij de lijnen uit eerdere rapportages worden doorgetrokken naar het heden. In dl. 3.  is de focus gericht op de maatschappelijke betekenis en de waarde van sport voor de economie, ruimtelijke ontwikkelingen en op het internationale vlak.

Rapporten