Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Expedition Leisure & Events: Media

under construction

Boeken vinden

Boeken en e-Books,

In de displays hieronder vind je boeken, e-books en rapporten op het gebied van Creative business die je kunt vinden in Stenden bibliotheek.  De e-books zijn beschikbaar in de databank Ebsco E-books en kunnen online gelezen worden. Vaak is het mogelijk een aantal pagina's te downloaden of te printen. Door op in het display op het kaftje van een ebook of rapport te klikken wordt je doorgelinkt naar de online publicatie.

Boeken vinden:

Gebruik de Catalogus Stenden Bibliotheek om deze boeken te vinden in de bibliotheek. Wil je weten hoe je andere boeken en interessante publicaties kunt vinden? Maak dan gebruik van de Informatievaardigheden libguide: Informatievaardigheden: ik zoek een boek en Informatievaardigheden: zoektermen definiëren

Media

Media en publiek / De Boer & Brennecke

In drie delen - Machtige media, Het actieve publiek en Audience cum content - worden de verschillende theorieen besproken die betrekking hebben op de relatie tussen media en publiek. Bij de bespreking van een theorie of benadering worden eerst uitgangspunten en inhoud van de theorie besproken met eventueel relevant onderzoek. Tot slot worden daarbij kritische kanttekeningen geplaatst.

The media student's book / Branston, with Stafford

The Media Student's Book is a comprehensive introduction for students of media studies. It covers all the key topics and provides a detailed, lively and accessible guide to concepts and debates. Now in its fifth edition, this bestselling textbook has been thoroughly revised, re-ordered and updated, with many very recent examples and expanded coverage of the most important issues currently facing media studies. It is structured in three main parts, addressing key concepts, debates, and research skills, methods and resources

Media today: Mass communication in a converging world / Turow

The book’s media systems approach helps students to look carefully at how media content is created, distributed, and exhibited in the new world that the digital revolution has created. From newspapers to video games and social networking to mobile platforms, Media Today prepares students to learn to think critically about the role of media today and what these changes mean for their lives presently and in the future.

De media-explosie: Trends en issues in massacommunicatie / Van Wijk

Dit studieboek voor studenten communicatiekunde bevat een inleiding op het verschijnsel massacommunicatie, een overzicht van de belangrijkste resultaten van wetenschappelijk onderzoek op dit gebied en een deel over trends en issues in het informatietijdperk. Daarin gaat het onder meer over de rol van issues in het nieuws en de invloed die hiervan uit kan gaan op de reputatie van organisaties.

Understanding the business of global media in the digital age / Lee & Young Jin

Focusing on three main approaches – media economics, critical political economy, and production studies – the authors provide an empirically rich analysis of ownership, organizational structures and culture, business strategies, markets, networks of strategic alliances, and state policies as they relate to global media. Examples throughout involve both traditional and digital media and are taken from different regions and countries to illustrate how the media business is influenced by interconnected historical, political, economic, and social factors. In addition to introducing today's convergent world of global media, the book gives readers a greater understanding of their own potential roles within the global media industries.

Management

Management / Robbins & Coulter

Het hele proces van management wordt, na een verhelderende inleiding over management en organisaties en een bespreking van het werkterrein van de manager, op een uitermate doordachte en gestructureerde wijze ontsloten via de kernfuncties: plannen, organiseren, leidinggeven en controleren. Deze hoofdmomenten in het managementproces worden vervolgens in samenhang met essentiële basiskennis, praktijkinzichten en ervaringsgegevens integraal behandeld.

Projectmanagement: Projectmatig werken in de praktijk / Grit

Ditboek gaat in op het projectmatig werken en de aansturing daarvan. In het eerste deel van dit boek, wordt ingegaan op de theorie van het projectmanagement, maar met oog voor vragen vanuit de praktijk. Het gaat bijvoorbeeld in op de fasering van projecten, de diverse organisatievormen, de positie van de projectleider en projectleden, besluitvorming en planning. Het tweede deel gaat over projectaanpak en hulpmiddelen, zoals vergaderen, het schrijven van rapporten, het verzorgen van presentaties e.d. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met nuttige opdrachten.

Financieel management voor de creatieve industrie / Van Dijk

Om de innovaties in de creatieve industrie goed te kunnen begeleiden, is inzicht in bedrijfseconomische processen voor (aankomende) managers essentieel. In Financieel management voor de creatieve industrie worden deze processen uitvoerig behandeld aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden.
In deel I komen de (functie van de) balans en de resultaten- of exploitatierekening uitgebreid aan de orde. Ook worden de kosten nader bekeken. In deel II wordt ingegaan op budgettering en in deel III wordt, tot slot, financieel management onder de loep genomen.

Ondernemen

Handboek eigen baas: Voor freelancers, zzp'ers en andere zelfstandigen / Van den Boomen

Omvangrijk werk dat zich richt op startende en gevestigde zelfstandigen. Het boek bevat zeventien secties met een groot aantal deelhoofdstukken, bijvoorbeeld: starten in negen stappen, zekerheid, rechtsvorm, verzekeringen, acquisitie en communicatie. Deze opbouw biedt een overzichtelijk geheel dat op een goed tijdstip wordt gebracht, gezien de bijna één miljoen ZZP’ers, waarvan velen een slecht inkomen genereren. Daarom vormt het hoofdstuk 'Zekerheid achter de hand' beslist een waarschuwing. De auteur maakt ook duidelijk dat het starten en uitoefenen van een bedrijf geen kleinigheid is. Het bedrijf dient als bron van inkomen voor nu én in de toekomst.

Entrepreneurship for the creative and cultural industries / Kolb

Entrepreneurship for the Creative and Cultural Industries will teach the basics of business in a way that is relevant to the challenges of running a small business marketing a creative product. Whether it is understanding the basics of business language, appreciating the crucial importance of finance, or using social media marketing, this innovative textbook covers the entrepreneurial skills required to succeed in the creative sector. Including advice from artists who have turned their idea in to a profitable business and worksheets that can be combined into a simple business plan,

Onderzoek

Social research methods / Bryman

This introduction to research methods provides students and researchers with coverage of both quantitative and qualitative methods. Bridging the gap between theory and practice, Social Research Methods is packed full of engaging examples and practical tips to equip students with the tools and knowledge needed for them to complete their own research projects.

Qualitative research methods for media studies / Brennen

Qualitative Research Methods for Media Studies provides students and researchers with the tools they need to perform critically engaged, theoretically informed research using methods that include interviewing, focus groups, historical research, oral histories, ethnography and participant observation, textual analysis and online research.  Each chapter features step-by-step instructions that integrate theory with practice, as well as a case study drawn from published research demonstrating best practices for media.

Media and communication research methods: An introduction to qualitative and quantitative approaches / Berger

Media and Communication Research Methods, Fourth Edition is a concise and practical text designed to give students a step-by-step introduction to conducting media and communication research. Offering real-world insights along with the author’s signature animated style, this text makes the discussion of complex qualitative and quantitative methods easy to comprehend.