Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Expedition Leisure & Events: Toerisme

under construction

Boeken vinden

Boeken en e-Books,

In de displays hieronder vind je boeken, e-books en rapporten op het gebied van toerisme die je kunt vinden in Stenden bibliotheek.  De e-books zijn beschikbaar in de databank Ebsco E-books en kunnen online gelezen worden. Vaak is het mogelijk een aantal pagina's te downloaden of te printen. Door op in het display op het kaftje van een ebook of rapport te klikken wordt je doorgelinkt naar de online publicatie.

Boeken vinden:

Gebruik de Catalogus Stenden Bibliotheek om deze boeken te vinden in de bibliotheek. Wil je weten hoe je andere boeken en interessante publicaties kunt vinden? Maak dan gebruik van de Informatievaardigheden libguide: Informatievaardigheden: ik zoek een boek en Informatievaardigheden: zoektermen definiëren

Perspectief bestemming Nederland 2030 - NBTC

Op de nationale Toerisme Top op 10 oktober 2018 heeft NBTC Holland Marketing Perspectief 2030 gelanceerd, een nieuwe visie op de bestemming Nederland. Nederland verwacht richting 2030 een groei van 50% van het aantal internationale toeristen. Dit vraagt om een nieuwe aanpak, waarbij het doel is dat alle Nederlanders profiteren van toerisme, dus zowel bewoners, bezoekers als bedrijven. Het Perspectief is samengesteld met ruim honderd experts uit sectoren als toerisme, mobiliteit, onderwijs en cultuur, bewoners en bestuurders, en kan gezien worden als een keerpunt. De komende tien jaar vragen om een andere aanpak dan de afgelopen tien jaar.

Rapporten

In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in  het (internationaal) toerisme en de factoren die daarop van invloed zijn. Daarbij wordt eerst kort ingegaan op ontwikkelingen wereldwijd. Vervolgens wordt nader stilgestaan biuj de positie van Nederland. Een benchmarkanalyse geeft inzicht in de ontwikkelingen van het inkomend toerisme naar ons land in vergelijking met de ons omringende landen: Belgie, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Denemarken.

Gastvrij Nederland en NBTC Holland Marketing willen met deze online uitgave inzicht geven in de belangrijke kerncijfers van de sector en een overzicht bieden van relevante trends en ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie. Het geeft antwoord op vragen als: wat is het economische belang van de sector? Hoeveel buitenlandse toeristen en bestaat uit vier onderdelen: het economisch belang, (inter)nationaal toerisme en recreatie, het reisproces en thema’s en sectoren.komen er naar ons land? Wat zijn populaire vrijetijdsactiviteiten van Nederlanders?

E-books

Tourism: Principles and practice / Fletcher, Fyall, Gilbert & Wanhill

This book offers the fundamental and underlying principles with which to approach the study of tourism, contributing a complete framework that effectively integrates theory and practice. The text has been updated to take into account developments such as business tourism, sports and events management and mobile technology and social tourism. Egaging writing style and accessible structure,  student who wants to understand and explore the principles of the subject.

Tourism impacts, planning and management / Mason

Tourism impacts are multi-faceted and therefore are difficult to plan for and manage. This title looks at all the key players involved and considers a number of approaches and techniques for managing tourism impacts successfully. New material on: terrorism, sustainability, climate change, sex tourism, heritage tourism, theories of tourism planning, GIS, destination planning and management  Case studies on urban tourism, pro-poor tourism, cruise ship tourism, coral reef tourism, historic monuments, eco-labels, codes of conduct and sustainable tourism from both developed and developing regions.

Health and wellness tourism: Emergence of a new market segment / Álvarez-García & Peris-Ortiz

Recently, there has been an increased interest in health and wellness due to greater life expectancy, aging populations, increasing levels of stress among others. In this context, the concepts of health, wellness, beauty, relaxation, and tourism can be combined to satisfy the needs of people seeking better quality-of-life. This has given rise to health and wellness tourism, a new market segment that contributes to employment and economic growth in the new economy.This book aims to contribute to the literature and aid in developing a theoretical and practical framework in the area of health and wellness tourism.

Environment and tourism / Holden

In an epoch representing a critical juncture for the future well-being of the planet based on our relationship to nature, the text has been updated to reflect the growth in significance of the interaction between tourism and the natural environment as a part of this discourse. It communicates a range of key conceptual debates on the ethics and economics of the consuming nature for tourism and relates these to real world examples whilst evaluating environmental planning, and management responses.

Toerisme in kaart / Janssens

oeristische topografie behandelt plaatsen die van toeristisch belang zijn. Dit kunnen steden of stranden zijn, maar ook attracties of musea. Dit boek leert de opgedane kennis om te zetten in praktische vaardigheden, zoals het uitzetten van reisroutes, het maken van afwegingen en het geven van reisadvies. Het beperkt zich niet tot enkele facetten binnen het toerisme, maar geeft een breed inzicht in verschillende thema's van het toerisme: natuurwonderen, cultuurtoerisme, buitensport, zonvakanties, festivalreizen en lekker weg in eigen land. Daarnaast behandelt het praktische plaatsen, zoals luchthavens, cruiseroutes en uitvalsbases voor trips en safari's.

Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2018

Dl 1: Een overzicht van de demografische, economische, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen waarbinnen de sector moet opereren,  met een overzicht van de belangrijkste trends. Dl 2: een overzicht van de belangrijkste statistische ontwikkelingen op het gebied van toerisme, vakanties en vrijetijdsbesteding. Dl 3: deelsectoren van de gastvrijheidseconomie worden nader beschreven: horeca, verblijfsrecreatie, watersport, reisbranche, attracties, evenementen, cultuur, en sport. Capita selecta o.a.: De Personas' Journey: een nieuwe kijk op je organisatie en je bezoeker;  De positie van poppodia binnen de festivalisering van Nederland; Een dementievriendelijk aanbod in de vrijetijdssector; Eyetracking, seeing is believing.

Boeken

Het verschijnsel toerisme: Verleden, heden , toekomst / egmond

Het verschijnsel toerisme gaat in op het ontstaan van internationale en grensoverschrijdende toerisme, en richt zich op Europa. Inhoud: - een kort overzicht van de geschiedenis van het reizen en landen welke nu toeristische topbestemmingen zijn, - beweegredenen van mensen om te reizen en aan de verschillende typen reizigers, - de grote verscheidenheid aan toeristische markten en concurrentiepositie van bestemmingsgebieden op deze markten -de schade aan het milieu en de lokale bevolking in het bestemmingsgebied en tenslotte een toekomstvisie over de ontwikkeling van het toerisme.

Nieuwe business modellen voor de toeristisch-recreatieve sector / Lier & Van Wijngaarden

Herman Lier beschrijft in dit boek de werking van het door hem gemodificeerde Business Model Canvas van Alexander Osterwalder. Met dit model kunnen organisaties inzichtelijk maken waarop ze haar middelen en activiteiten het beste kunnen inzetten om waarde te creëren. Het boek wordt afgesloten met een uiteenzetting van het Guest Experience Model® van Peter van Wijngaarden waarmee een optimale gast-/klantbeleving kan worden geregisseerd.

Handboek toerisme: Overzicht van de reissector en de transportmiddelen / Siebens, Addiers, Troucken & Verbeeck

Inzicht in de mechanismen van de toeristische sector Wat doet een reisagent precies? Hoe werkt een touroperator? Hoe komen we aan de verschillende transportmiddelen? Dit boek, dat tot stand kwam na intensief overleg met topmensen uit de sector, geeft een zeer toegankelijk overzicht van de complexe toeristische markt en de transportmiddelen. Voor alle mensen uit de sector, studenten en alle reizigers die willen weten hoe de toeristische sector werkt.

Duurzaam toerisme doe je zo! Reisgids naar 2038 / Lankhorst & Timmermans

Duurzaamheid moet, ook in de toeristische sector! Steeds meer organisaties willen hun verantwoordelijkheid nemen en de omschakeling maken van denken naar doen. Voor iedereen die actie wil ondernemen, is dit boek bedoeld. Naast een theoretische basis voorziet dit boek vooral in een praktische aanpak en wordt de vraag 'Duurzaam toerisme, hoe doe je dat?' beantwoord.

Het ware leven is elders: Filosofie van het toerisme / Ruud Welten

De mobiliteit van de mens heeft zich met name de laatste decennia zo stormachtig ontwikkeld dat de conceptvorming over reizen en identiteit eveneens op drift is geraakt. Ruud Welten richt zich in zijn onderzoek op het toerisme. Aan de hand van vraagstellingen als 'maakt reizen wijzer?' en 'is er plaats voor ethiek in een vertoeristiseerde wereld?' benoemt hij ontwikkelingen en verbanden. Een grote rol spelen de contrasten tussen individu en massa, verondersteld persoonlijke behoeften en marketing. Welten lardeert zijn boek met passende uitspraken van vooral westerse denkers en kunstenaars als Seneca.

Concept- en productontwikkeling in het toerisme / Boers e.a.

Een goede concept- en productontwikkelaar moet niet alleen in staat zijn zich te verplaatsen in het gedachtegoed van de consument, maar tegelijkertijd de tijdgeest kunnen vatten. Dit boek is een nuttig naslagwerk, maar het motiveert vooral tot nadenken, tot discussie en tot het bijdragen aan de verdere ontwikkeling van concept- en productontwikkeling in het toerisme.