Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

PABO: Jeugdliteratuur

Ontmoeten, Ontdekken, Ontwikkelen

Websites

Biblionet Groningen: Netwerkorganisatie openbare bibliotheken provincie Groningen. 

  Biblionet Drenthe: Netwerkorganisatie openbare bibliotheken provincie Drenthe

 

Fers: Netwerkoganisatie openbare bibliotheken Friesland

Websites Lezen, voorlezen en vertellen

Stichting Lezen

 

 

Lezen voor de Lijst

 

 

Leesdossier klassieke kinderboeken

 

 

 

 

Website met overzicht vertellers

 

 

Interactief Voorlezen

 

 

Brochure: Meer en Beter Woorden Leren

Meertalige jeugdliteratuur

Kinderboekentips

Grote Vriendelijke Podcast

Jaapleest.nl

Tiplijst Jaques Vriens

Boeken

Liefde voor Letters - Hetty van den Berg, Irma Land en Iris Meijsing

 In Liefde voor letters en lezen staat de doelgerichte stimulering van geletterdheid bij kinderen tussen 0 en 7 jaar centraal. Het beoogt als inspiratiebron een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van geletterdheid en daarmee de kans op laaggeletterdheid wezenlijk te verkleinen. Momenteel telt Nederland 2,5 miljoen laaggeletterden en 1 miljoen digibeten. Zij functioneren niet goed binnen onze huidige samenleving. Nog steeds loopt ten minste een op de tien kinderen en jongeren het risico als laaggeletterde de maatschappij te betreden. Stimuleer je geletterdheid echter vanaf de babytijd als 21e-eeuwse vaardigheid, dan geef je het kind alle mogelijke kansen op het pad naar maatschappelijk functionele geletterdheid. Dit handboek en de bijbehorende website bieden daar talloze doelgerichte activiteiten voor, ook binnen onderzoekend en ontwerpend leren. Liefde voor letters en lezen is een must voor iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 7 jaar.


Open boek: handboek voor leesbevordering van Jos Walta

Dit boek gaat uit van de visie dat de leescoördinator de spin in het web van de leesbevordering is. Een aantrekkelijke schoolbibliotheek is daar de motor van en de boekenkring fungeert als rotonde van de leesbevordering. Het handboek is bestemd voor leescoördinatoren, leerkrachten, bibliotheekmedewerkers met een onderwijstaak en iedereen die met kinderboeken werkt/

Po√ęzie

 

De Poëziegids junior biedt scholen lesmateriaal dat gemakkelijk ingepast kan worden in het lesprogramma van iedere groep.

Taalvaardigheid is van groot belang, daar twijfelt niemand aan. Scholen besteden er veel aandacht aan. Poëzieonderwijs draagt bij aan taalontwikkeling en de (zelf)reflectie van kinderen, maar poëzie doet nog veel meer. Door het lezen van poëzie krijg je een kijkje in andermans hoofd. Daardoor krijg je meer begrip voor andere ideeën. Je wereld wordt groter, je leert anders kijken.

Deze doorlopende leerlijn poëzie stelt scholen en leerkrachten in staat poëzielessen structureel in hun lesprogramma op te nemen. De auteurs zijn praktijkdeskundigen op het gebied van poëzie en onderwijs en soms ook zelf dichter. Ze kennen het onderwijs goed en weten wat daar wel en niet werkt. Deze gids is een receptenboek, een bladerboek, een ideeënboek.

Tijdschriften

Lezen