Skip to Main Content

Prototype - Lectoraat Internationaal Ondernemen: Home

Welkom

Deze LibraryGuide (LibGuide) is onder constructie! Begin juli 2022 kun je in deze Ligbuide verschillende soorten informatiebronnen bij de betreffende onderzoekslijnen vinden.

Het lectoraat Internationaal Ondernemen is met de benoeming van de lector Mariska van der Giessen eind 2017 opgestart. Tot het team van het lectoraat behoren zes docent-onderzoekers die deels aan de campus in Leeuwarden en deels aan de campus Emmen zijn verbonden. Het lectoraat is ingebed in de Academie Commerce & International Business en is tevens verbonden aan de onderzoeksgroep Vitale Economie.

De onderzoeksprojecten binnen het Lectoraat Internationaal Ondernemen concentreren zich op regionaal onderzoek in internationaal perspectief. Dit kunnen zowel samenwerkingsprojecten met internationale partners zijn als ook (onderzoeks-)projecten die vanuit de provincies Friesland en/of Drenthe in internationaal vergelijkend perspectief worden doorgevoerd.

Deze Lib(rary)Guide helpt je in het vinden van boeken, artikelen en andere informatie over de verschillende onderzoekslijnen.

Onderzoekslijnen:

- Export (import) en internationalisering
- Internationale kennis en vaardigheden
- Start-ups en ondernemerschap
- Europa en grensoverschrijdende samenwerking