Skip to Main Content

DBE: Design thinking research

Books

Tijdschriftartikelen

Haughton, N. A. (2019). Active learning strategies and competency-based design in research education: A longitudinal review. Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 19(4), 58–77. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1234119.pdf

Abstract: This paper describes the long-term re-development of an introductory graduate research methods course. The initial design is presented, followed by the two re-design phases. Phase 2 introduced additional inquiry-based strategies such as concept mapping and multiple levels of peer collaboration. Phase 3 incorporated competency-based techniques as well as additional technical, social, and instructional support. Assessment results, student feedback, moderate to strong relationships between scores on key assessments, and design principles support the assertion that the Phase 3 course is an improvement over the Phase 1 version. Limitations and further research are presented.

 

Smit, J. (2018). Complexe problemen oplossen: design thinking of ontwerpgericht onderzoek? OnderwijsInnovatie, 20(2), 17-24. Geraadpleegd van https://www.ou.nl/documents/40554/383618/OI_2018_2_web.pdf/5b2834ae-7a89-b90f-63e3-f85ebac8d220

Toekomstige professionals moeten complexe problemen kunnen oplossen. Hoe leren we dit hbo-studenten? Design thinking en ontwerpgericht onderzoek bieden beiden dezelfde logica voor het ontwerpen van onderbouwde oplossingen voor complexe problemen. Ze verschillen in accent, met name in inhoudelijke uitgangspunten en de organisatie van het ontwerpproces. Zowel design thinking als ontwerpgericht onderzoek zijn geschikt voor het oplossen van complexe problemen, zeker als hun sterke punten in opeenvolgende ontwerpcycli worden gecombineerd.

 

Spreen, M., & Blom, H. (2018). De rol van methodologie en statistiek in Design Based Education. OnderwijsInnovatie, 20(2), 30-32. Geraadpleegd van https://www.ou.nl/documents/40554/383618/OI_2018_2_web.pdf/5b2834ae-7a89-b90f-63e3-f85ebac8d220

Bij de jonge fusieschool NHL/Stenden wordt Design Based Education (DBE) als leidend concept gezien. DBE daagt studenten uit oplossingen te bedenken voor praktijkproblemen die in hun vakgebied voorkomen. Dit artikel gaat in op de vraag wat DBE betekent voor de wijze waarop studenten onderzoek doen en wat dit inhoudt voor de focus van het onderzoeksonderwijs.

 

Van Zeelan, E., & Van der Meulen, J. (2018, oktober). Design science research zoekt de verbetering: is het waar, nieuw, interessant? Clou: Magazine voor marketing insight & digital analytics, (89), 26-27. Geraadpleegd van https://moa04.artoo.nl/clou-moaweb-images/images/bestanden/pdf/Clou_magazine/Clou89totaal.pdf

We zijn allemaal ontwerpers. We ontwerpen plannen, producten, diensten, strategieën en beleid. Alleen is de een zich meer bewust van zijn ontwerpende rol dan de ander. Ook de uitvoering van onderzoek kan vanuit een ontwerpende aanvliegroute. In dit artikel doen we daartoe een verkenning, met als doel een bewustwording te creëren dat marktonderzoek niet alleen gaat om het ontdekken van de patronen van de huidige tijd, maar ook om het gefundeerd ontwerpen van de patronen van de toekomst.