Skip to Main Content

DBE: LEEROMGEVING

Books

Smart learning environments / Chang & Li

This book addresses main issues concerned with the future learning, learning and academic analytics, virtual world and smart user interface, and mobile learning. This book gathers the newest research results of smart learning environments from the aspects of learning, pedagogies, and technologies in learning. It examines the advances in technology development and changes in the field of education that has been affecting and reshaping the learning environment. Then, it proposes that under the changed technological situations, smart learning systems, no matter what platforms (i.e., personal computers, smart phones, and tablets) they are running at, should be aware of the preferences and needs that their users (i.e., the learners and teachers) have, be capable of providing their users with the most appropriate services, helps to enhance the users' learning experiences, and to make the learning efficient.

Behendigheid in leren / Coenders

In deze lectorale rede wordt achtereenvolgens dieper ingegaan op vernieuwende leer-processen in de regio. Er wordt een werkmodel van wendbaar vakmanschap gepresenteerd dat binnen de kenniskring tot stand is gekomen.

Tijdschriftartikelen

Wierenga, L., & Cremers, P. (2017). Zelfgestuurd leren in innovatiewerkplaatsen. Onderwijsinnovatie, 19(1), 17-24. Geraardpleegd van https://research.hanze.nl/ws/portalfiles/portal/16162580 

De arbeidsmarkt heeft in toenemende mate behoefte aan professionals die op een innovatieve manier aan complexe vraagstukken kunnen werken. Afgestudeerden moeten kunnen reageren en ook anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en zullen zich hun leven lang professioneel en persoonlijk moeten blijven ontwikkelen. Hogescholen spelen hierop in door het opzetten van innovatiewerkplaatsen, waarin studenten leren terwijl ze werken aan opdrachten van en met de beroepspraktijk. Daarbij maken zij elk hun eigen ontwikkeling door, afhankelijk van de opleiding, taken en interesses. Om hun individuele leerproces zelf te kunnen sturen en expliciet te maken, moeten studenten goed worden begeleid en beoordeeld. In dit artikel geven de auteurs een aantal tips en richtlijnen voor docenten en coaches in innovatiewerkplaatsen.

 

 

Digitaal

Overig

 

Cremers, P.H.M. (2015). Handreiking innovatiewerkplaatsen: Hulpmiddel voor het ontwerpen en evalueren van innovatiewerkplaatsen op het grensvlak tussen onderwijs, onderzoek en beropespraktijk. Groningen: Hanzehogeschool. Geraadpleegd van https://www.scienceguide.nl/wp-content/uploads/2017/11/handreiking_innovatiewerkplaatsen_21-1-2016.pdf

In een innovatiewerkplaats komen twee of meer werelden samen in één nieuwe omgeving: onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk vormen een geïntegreerd geheel. Deze handreiking is bedoeld als hulpmiddel om kennis te delen over innovatiewerkplaatsen, om een bestaande innovatiewerkplaatsen te evalueren en wellicht te verbeteren of om een nieuwe innovatiewerkplaatsen te ontwikkelen. Deze handreiking is niet bedoeld als een kookboek of checklist, maar als inspiratiebron om het gesprek te voeren over te maken of gemaakte keuzes. Zo worden deze keuzes expliciet gemaakt en kunnen ze verder worden uitgewerkt.

Cremers, P.H.M. (2015). Guidebook living labs: Tool for designing and evaluation living labs at the interface between school and workplace. Groningen: Hanze University of Applied Sciences. Retrieved from https://research.hanze.nl/ws/portalfiles/portal/15946927

In a living lab two or more worlds merge and are transformed into one new practice. A living lab integrates education, research and professional practice and brings together different education programmes or disciplines. This guidebook is intended to assist in the design and implementation of living labs. It can help decide what a living lab should look like and how it can be developed. It is not a checklist, but it is intended to be a source of inspiration for a dialogue about choices that must be made. It thereby makes these choices explicit.