Skip to Main Content

AD Ondernemerschap & Retail Management: Support & Contact

Toegangspoort tot bibliotheekbronnen voor Ondernemerschap & Retail Management

Contactpersonen AD ORM

Constructeurs AD ORM: Reinder Douma, Sietske Fopma, Astrid Frieswijk, Ypie de Geus, Sicco Jacobs, Arnold Jippes, Angelique Kats, Eva Raat, Chantal Stegink, Boukje Ratering, Remy Tuithof, Erna Velthof

Contactpersoon bibliotheek NHL Stenden

Informatiespecialist: Nynke Janna Borsje.