Skip to Main Content

Kunst in Cultuur: Home

NHL Stenden Bibliotheek

Als je meer informatie zoekt over een bepaald onderwerp of als je hulp kunt gebruiken bij je onderzoek, dan ben je bij de bibliotheek aan het juiste adres.

Kunst in Cultuur

Welkom bij de Library Guide voor het leergebied Kunst in Cultuur!

In deze Libguide vind je bronnen die je voor dit leergebied kunt gebruiken in de propedeuse, hoofd- en afstudeerfase van de Opleiding Leraar Basisonderwijs.

Contactgegevens

Heb je een vraag? Hier kun je terecht:

Vragen over databanken, bronnen, boeken en APA-richtlijnen:

wout.looge@nhlstenden.com

 

Vragen over het lenen van boeken:

library@nhlstenden.com

(058) 244 17 17

https://www.nhlstenden.com/bibliotheek