Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Creative business: Boeken

Boeken vinden

Boeken en e-Books,

In de displays hieronder vind je boeken, e-books en rapporten op het gebied van Creative business die je kunt vinden in NHL Stenden bibliotheek.  De e-books zijn beschikbaar in de databank Ebsco E-books (of een van de andere ebooks databanken) en kunnen online gelezen worden. Vaak is het mogelijk een aantal pagina's te downloaden of te printen. Door op in het display op het kaftje van een ebook of rapport te klikken wordt je doorgelinkt naar de online publicatie.

Boeken vinden:

Gebruik de Catalogus NHL Stenden Bibliotheek om deze boeken te vinden in de bibliotheek, of ga naar een van de ebooks databanken. Wil je weten hoe je andere boeken en interessante publicaties kunt vinden? Maak dan gebruik van de Informatievaardigheden libguide: Informatievaardigheden: ik zoek een boek en Informatievaardigheden: zoektermen definiëren

Media

Media en publiek / De Boer & Brennecke

In drie delen - Machtige media, Het actieve publiek en Audience cum content - worden de verschillende theorieen besproken die betrekking hebben op de relatie tussen media en publiek. Bij de bespreking van een theorie of benadering worden eerst uitgangspunten en inhoud van de theorie besproken met eventueel relevant onderzoek. Tot slot worden daarbij kritische kanttekeningen geplaatst.

The media student's book / Branston, with Stafford

The Media Student's Book is a comprehensive introduction for students of media studies. It covers all the key topics and provides a detailed, lively and accessible guide to concepts and debates. Now in its fifth edition, this bestselling textbook has been thoroughly revised, re-ordered and updated, with many very recent examples and expanded coverage of the most important issues currently facing media studies. It is structured in three main parts, addressing key concepts, debates, and research skills, methods and resources

Media today: Mass communication in a converging world / Turow

The book’s media systems approach helps students to look carefully at how media content is created, distributed, and exhibited in the new world that the digital revolution has created. From newspapers to video games and social networking to mobile platforms, Media Today prepares students to learn to think critically about the role of media today and what these changes mean for their lives presently and in the future.

De media-explosie: Trends en issues in massacommunicatie / Van Wijk

Dit studieboek voor studenten communicatiekunde bevat een inleiding op het verschijnsel massacommunicatie, een overzicht van de belangrijkste resultaten van wetenschappelijk onderzoek op dit gebied en een deel over trends en issues in het informatietijdperk. Daarin gaat het onder meer over de rol van issues in het nieuws en de invloed die hiervan uit kan gaan op de reputatie van organisaties.

Understanding the business of global media in the digital age / Lee & Young Jin

Focusing on three main approaches – media economics, critical political economy, and production studies – the authors provide an empirically rich analysis of ownership, organizational structures and culture, business strategies, markets, networks of strategic alliances, and state policies as they relate to global media. Examples throughout involve both traditional and digital media and are taken from different regions and countries to illustrate how the media business is influenced by interconnected historical, political, economic, and social factors. In addition to introducing today's convergent world of global media, the book gives readers a greater understanding of their own potential roles within the global media industries.

Management

Management / Robbins & Coulter

Het hele proces van management wordt, na een verhelderende inleiding over management en organisaties en een bespreking van het werkterrein van de manager, op een uitermate doordachte en gestructureerde wijze ontsloten via de kernfuncties: plannen, organiseren, leidinggeven en controleren. Deze hoofdmomenten in het managementproces worden vervolgens in samenhang met essentiële basiskennis, praktijkinzichten en ervaringsgegevens integraal behandeld.

Projectmanagement: Projectmatig werken in de praktijk / Grit

Dit boek (8e ed.) gaat in op het projectmatig werken en de aansturing daarvan. In het eerste deel van dit boek, wordt ingegaan op de theorie van het projectmanagement, maar met oog voor vragen vanuit de praktijk. Het gaat bijvoorbeeld in op de fasering van projecten, de diverse organisatievormen, de positie van de projectleider en projectleden, besluitvorming en planning. Het tweede deel gaat over projectaanpak en hulpmiddelen, zoals vergaderen, het schrijven van rapporten, het verzorgen van presentaties e.d. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met nuttige opdrachten.

Financieel management voor de creatieve industrie / Van Dijk

Om de innovaties in de creatieve industrie goed te kunnen begeleiden, is inzicht in bedrijfseconomische processen voor (aankomende) managers essentieel. In Financieel management voor de creatieve industrie worden deze processen uitvoerig behandeld aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden.
In deel I komen de (functie van de) balans en de resultaten- of exploitatierekening uitgebreid aan de orde. Ook worden de kosten nader bekeken. In deel II wordt ingegaan op budgettering en in deel III wordt, tot slot, financieel management onder de loep genomen.

Business- en Management-modellen

Dit boek biedt een uitgebreid overzicht van bekende en minder bekende business- en managementmodellen. De modellen zijn beknopt en helder beschreven, waardoor studenten snel weten welk model bij welke situatie past. Business- en Managementmodellen behandelt de essentie van de modellen, de toepassingen in de praktijk, de resultaten en aandachtspunten bij gebruik van de modellen. Het helpt je om het juiste model snel te vinden bij het maken van praktijkopdrachten, een scriptie of een bedrijfsplan. De literatuurverwijzingen bieden verdere verdieping op de modellen naar de originele schrijver of andere bronnen.

Ondernemen

Handboek eigen baas: Voor freelancers, zzp'ers en andere zelfstandigen / Van den Boomen

Omvangrijk werk dat zich richt op startende en gevestigde zelfstandigen. Het boek bevat zeventien secties met een groot aantal deelhoofdstukken, bijvoorbeeld: starten in negen stappen, zekerheid, rechtsvorm, verzekeringen, acquisitie en communicatie. Deze opbouw biedt een overzichtelijk geheel dat op een goed tijdstip wordt gebracht, gezien de bijna één miljoen ZZP’ers, waarvan velen een slecht inkomen genereren. Daarom vormt het hoofdstuk 'Zekerheid achter de hand' beslist een waarschuwing. De auteur maakt ook duidelijk dat het starten en uitoefenen van een bedrijf geen kleinigheid is. Het bedrijf dient als bron van inkomen voor nu én in de toekomst.

Entrepreneurship for the creative and cultural industries / Kolb

Entrepreneurship for the Creative and Cultural Industries will teach the basics of business in a way that is relevant to the challenges of running a small business marketing a creative product. Whether it is understanding the basics of business language, appreciating the crucial importance of finance, or using social media marketing, this innovative textbook covers the entrepreneurial skills required to succeed in the creative sector. Including advice from artists who have turned their idea in to a profitable business and worksheets that can be combined into a simple business plan,

Zo maak je een ondernemingsplan

Met Zo maak je een ondernemingsplan leren studenten aan de hand van een stappenplan zelfstandig een ondernemingsplan te schrijven.
De eerste stap is erop gericht om de lezer zichzelf als ondernemer te leren kennen. De tweede stap betreft de uitwerking van ideeën en de derde het opzetten van de onderneming. De vierde en de vijfde stap gaan over marktonderzoek en marktbenadering. Vervolgens komt de promotie van een onderneming aan bod. De laatste twee stappen betreffen het regelen van de financiën en het opstellen en uitvoeren van het plan.
Deze nieuwe editie is uitgebreid met een extra stap (stap 5) waarbij de 5 P's van de marketingmix aan bod komen.

Business Model Generation

Business Model Generation is a handbook for visionaries, game changers, and challengers striving to defy outmoded business models and design tomorrow's enterprises. If your organization needs to adapt to harsh new realities, but you don't yet have a strategy that will get you out in front of your competitors, you need Business Model Generation.  The book takes powerful strategic ideas and tools, and makes them easy to implement in your organization. It explains the most common Business Model patterns, based on concepts from leading business thinkers, and helps you reinterpret them for your own context. You will learn how to systematically understand, design, and implement a game-changing business model--or analyze and renovate an old one. Along the way, you'll understand at a much deeper level your customers, distribution channels, partners, revenue streams, costs, and your core value proposition.

Business Model Generatie : een handboek voor visionairs, game changers en uitdagers

Hoe kunnen we visionaire ideeën omvormen tot game changing businessmodellen die het establishment uitdagen - of het establishment verjongen als wijzelf de gevestigde orde zijn?
Business Model Generatie is een handboek voor visionairs, game changers en uitdagers die verouderde bedrijfsmodellen op de schop willen nemen om de ondernemingen van de toekomst te ontwerpen. Voorbeelden van nieuwe ontwrichtende bedrijfsmodellen die het concurrentielandschap volledig veranderen zijn er inmiddels ruimschoots. Echter vaak worden ze nog niet begrepen.
Business Model Generatie beschrijft krachtige, eenvoudige en geteste hulpmiddelen waarmee u deze bedrijfsmodellen leert begrijpen, ontwerpen, en implementeren.

Businessideeen testen / Bland & Ostewalder

In de stijl van de wereldwijde bestseller ‘Business Model Generatie’ bieden we je met deze praktische gids een verzameling direct toepasbare technieken om je nieuwe businessideeën snel te kunnen testen. Je doet kennis op over het proces, leert hoe je je eerste experiment ontwerpt en businessideeën kunt testen. Als je al weet hoe je moet testen, kun je je vaardigheden aanscherpen met de uitgebreide toolbox.

Onderzoek

Social research methods / Bryman

This introduction to research methods provides students and researchers with coverage of both quantitative and qualitative methods. Bridging the gap between theory and practice, Social Research Methods is packed full of engaging examples and practical tips to equip students with the tools and knowledge needed for them to complete their own research projects.

Qualitative research methods for media studies / Brennen

Qualitative Research Methods for Media Studies provides students and researchers with the tools they need to perform critically engaged, theoretically informed research using methods that include interviewing, focus groups, historical research, oral histories, ethnography and participant observation, textual analysis and online research.  Each chapter features step-by-step instructions that integrate theory with practice, as well as a case study drawn from published research demonstrating best practices for media.

Media and communication research methods: An introduction to qualitative and quantitative approaches / Berger

Media and Communication Research Methods, Fourth Edition is a concise and practical text designed to give students a step-by-step introduction to conducting media and communication research. Offering real-world insights along with the author’s signature animated style, this text makes the discussion of complex qualitative and quantitative methods easy to comprehend.