Skip to Main Content

Major ‘Wij maken (meer)waarde!’: Boeken

Boeken vinden

Boeken en e-books

Hieronder zijn voorbeelden van verplichte- en aanbevolen boeken en eBooks te vinden gerelateerd aan de Major 'Wij maken (meer) waarde! deze boeken zijn beschikbaar via de NHLStenden Bibliotheek. 

Enkele boeken zijn onderdeel van de EBSCO eBooks collectie en kunnen alleen online geraadpleegd worden of zijn gedeeltelijk te bewaren en/of te downloaden, printen en te mailen. Deze opties komen te voorschijn door over de titel van het boek te bewegen.

 

Boeken vinden
Via de NHLStenden bibliotheek catalogus kun je boeken vinden die in de bibliotheek aanwezig zijn en de eBooks databank gebruik je om eBooks over jouw onderwerp te vinden. Wil je meer te weten wilt komen over het vinden van boeken in hard copy of als eBook? Gebruik dan de informatievaardigheden libguide. Hier is ook informatie te vinden over zoekmethoden, zoektechnieken en zoektips.

Verplichte Literatuur

Essentie van dienstenmarketing management [eBook]

Dit boek leert studenten hoe zij binnen dienstverlenende organisaties op een efficiënte manier invulling kunnen geven aan het marketingbeleid. Het is daarmee een zeer praktisch en overzichtelijk handboek. Compact, maar desondanks bijzonder compleet. Essentie van 
dienstenmarketingmanagement gaat op gestructureerde wijze in op het vakgebied. Het besteedt uitgebreid aandacht aan het hoe en waarom van dienstenmarketing. Ook belicht het de diverse online en offline marketingtools waarover organisaties vandaag de dag kunnen beschikken. Deze tweede editie van Essentie van 
dienstenmarketingmanagement is volledig herzien en geactualiseerd. Het boek gaat dieper in op de diverse aspecten van digitale marketing. Ook is er in deze nieuwe druk aandacht voor onderwerpen als de customer journey, big data, marktverstorende innovaties, Value Proposition Design, marketing accountability en persona's.

Essentie van dienstenmarketing management

Dit boek leert studenten hoe zij binnen dienstverlenende organisaties op een efficiënte manier invulling kunnen geven aan het marketingbeleid. Het is daarmee een zeer praktisch en overzichtelijk handboek. Compact, maar desondanks bijzonder compleet. Essentie van dienstenmarketingmanagement gaat op gestructureerde wijze in op het vakgebied. Het besteedt uitgebreid aandacht aan het hoe en waarom van dienstenmarketing. Ook belicht het de diverse online en offline marketingtools waarover organisaties vandaag de dag kunnen beschikken. 

Services Marketing: integrating customer focus across the firm (3th ed.)

European economies are now dominated by services, and virtually all companies view service as critical to retaining their customers today and in the future. In its third European edition, Services Marketing: Integrating Customer Focus across the Firm provides full coverage of the foundations of services marketing, placing the distinctive gaps model at the center of this approach. 

Basisboek online marketing van strategie tot conversie

"Basisboek Online Marketing is hét standaardwerk voor het vakgebied online marketing. Het boek maakt studenten wegwijs in de theorie achter online marketing, maar ook in de technieken en media. Kortom, het volledige marketingproces! Het boek gaat van start met het kernprocesmodel en belicht vervolgens de strategische aspecten van online marketing. Daarbij is volop aandacht voor online consumentengedrag. Hierna komen alle relevante aspecten van websites aan bod: het ontwerpen van effectieve sites, de site als distributie- of communicatiekanaal en de site als onderdeel van het product. Deze nieuwe, vierde editie besteedt extra aandacht aan technologieën als Artificial Intelligence en Natural Language Processing. 

Basisboek Online Marketing Van strategie tot conversie [eBook]

Dit studieboek over digitale marketing behandelt het héle marketingproces. Zowel de wetenschappelijke theorie als de technieken en media komen aan de orde. Sinds de eerste druk is het boek uitgegroeid tot standaardwerk: meer dan driekwart van de studenten van commerciële opleidingen als Marketing en Sales, Commerciële Economie, Communicatie en International Business gebruikt het. Het boek is verplichte stof voor verschillende NIMA-examens. De identieke Engelstalige versie met internationale voorbeelden en cases wordt door hogescholen over de hele wereld gebruikt. In Basisboek Online Marketing komen alle relevante aspecten van online marketing aan bod: strategische aspecten, het gebruik van internet voor marktonderzoek, bij productontwikkeling en -realisatie, voor branding, klantenwerving en klantenbinding en bij orderafhandeling. 

Inkoop in strategisch perspectief : shoppen voor professionals

Elk hoofdstuk opent met de leerdoelen. Na een inleidende case volgen de belangrijkste concepten met veel illustraties. Elk hoofdstuk besluit met een compacte samenvatting en aanbevelingen voor de praktijk.
Deze opzet heeft de afgelopen jaren zijn waarde bewezen. In het academisch en hbo-onderwijs blijkt dit boek een uitstekend leerboek dat door studenten hoog wordt gewaardeerd. Het heeft ook zijn weg weten te vinden in de bedrijfspraktijk. Dit komt mede door de heldere beschrijvingen en het toegankelijke taalgebruik.

Grondslagen van de marketing: werkboek en cases

- Vormt een complete leermethode met het hoofdboek en de website; - met actuele bedrijfscasussen; - aandacht voor zowel online als offline marketing. Bij Grondslagen van de marketing hoort een aanvullend werkboek met actuele cases. Het heeft dezelfde hoofdstukindeling als het keerboek. Ieder hoofdstuk bevat een set meerkeuzevragen en een aantal open opgaven, gevolgd door casuïstiek over het onderwerp van het betreffende hoofdstuk. Samen met de website vormt dit een complete leermethode voor het vak marketing.

Grondslagen van de marketing

"De voornaamste verandering in deze negende editie is de toevoeging van actuele (online) marketingonderwerpen zoals zoekmachinemarketing, social media marketing, customer insights, de customer journey, contentmarketing, mobile marketing en e-commerce. Ook zijn veel teksten nog compacter en toegankelijker geschreven. Tot slot zijn veel casussen en voorbeelden volledig geactualiseerd. Zij illustreren de actuele ontwikkelingen in de marketing, met nadruk op de Nederlandse markt. Bij de Marketing in Actie-cases uit het boek zijn bij nieuwe editie bovendien discussievragen op de website opgenomen."
Met literatuuropgave, register.

Grondslagen van de marketing [eBook]

Grondslagen van de marketing is in het hoger onderwijs sinds jaar en dag de meest gebruikte introductie tot het vakgebied. Het is uitgegroeid tot een merknaam op zich. Als geen ander slaagt Verhage erin om studenten passie voor het vak bij te brengen. Het boek geeft inzicht in alle dimensies van de marketing en gaat in deze nieuwe editie in op de meest recente ontwikkelingen. Het helpt studenten om een klantgerichte houding en creatieve ideeën te ontwikkelen voor een uitdagend commercieel werkterrein. In deze nieuwe editie zijn veel actuele (online) marketingonderwerpen opgenomen. Aan bod komen onder meer zoekmachinemarketing, social media marketing, customer insights, de customer journey, contentmarketing, mobile marketing, digital analytics en e-commerce.

Marketing communicatie strategie [eBook]

Marketingcommunicatiestrategie is al jaren een standaardwerk voor het vakgebied marketingcommunicatie. Het boek slaagt erin om de voortdurende veranderingen in de wereld van marketingcommunicatie een fundament te geven door de werking en de mogelijke inzet ervan te beschrijven. Centraal staan het marketingcommunicatieplan, het bouwen van sterke merken (offline en online) en het behalen van commercieel succes. In deze achtste editie is een nieuw hoofdstuk over online marketingcommunicatie toegevoegd. De overige hoofdstukken zijn aangevuld met inzichten over online marketingcommunicatie en relevante toepassingen.

Marketingcommunicatiestrategie : reclame, public relations en voorlichting, sponsoring, promoties, direct marketing, winkelcommunicatie, persoonlijke verkoop, evenementen, online marketingcommunicatie, gei͏̈ntegreerde communicatie

Marketingcommunicatiestrategie is al jaren een standaardwerk voor het vakgebied marketingcommunicatie. Het boek slaagt erin om de voortdurende veranderingen in de wereld van marketingcommunicatie een fundament te geven door de werking en de mogelijke inzet ervan te beschrijven. Centraal staan het marketingcommunicatieplan, het bouwen van sterke merken (offline en online) en het behalen van commercieel succes. 

Handboek commerciële vaardigheden De basis voor plezier en succes in het commerciële vak

De combinatie van het boek, TrainTool en de bijbehorende website zorgt voor een volledige blended leerlijn. Over ‘Handboek commerciële vaardigheden’ Er wordt veel aandacht besteed aan de inzichten uit de psychologie en hoe je deze als verkoper in de verschillende fasen van het koopproces kunt inzetten. Daarnaast leert de student met behulp van groth hacking zijn of haar acquisitievaardigheden te verbeteren en wordt in het hoofdstuk over adviseren de challenger sale besproken. Het boek is bedoeld voor hbo-studenten die een commerciële opleiding volgen. Maar ook voor de beginnende professional bevat het veel bruikbare informatie.

Basisboek Bedrijfseconomie [eBook]

Basisboek Bedrijfseconomie Basisboek Bedrijfseconomie is al decennia dé methode voor beginnende studenten, ook voor hen die niet over bedrijfseconomische voorkennis beschikken. Basisboek Bedrijfseconomie bestaat uit vier delen: een inleidend deel, waarin de student kennismaakt met het functioneren van ondernemingen en met de belangrijkste financieel-economische concepten die daaraan ten grondslag liggen, en drie vervolgdelen over de vakgebieden financiering, management accounting en financial accounting. In deze twaalfde druk is de leerstof verdeeld over kleinere leerstofeenheden.

Basisboek bedrijfseconomie

Basisboek Bedrijfseconomie Basisboek Bedrijfseconomie is al decennia dé methode voor beginnende studenten, ook voor hen die niet over bedrijfseconomische voorkennis beschikken. Basisboek Bedrijfseconomie bestaat uit vier delen: een inleidend deel, waarin de student kennismaakt met het functioneren van ondernemingen en met de belangrijkste financieel-economische concepten die daaraan ten grondslag liggen, en drie vervolgdelen over de vakgebieden financiering, management accounting en financial accounting. In deze twaalfde druk is de leerstof verdeeld over kleinere leerstofeenheden.

Basisboek bedrijfseconomie opgaven

- Praktische en afwisselende opgaven bij Basisboek Bedrijfseconomie; - voorzien van feedback en uitlegvideo’s op de bijbehorende website; - zeer geschikt voor zelfstandig studeren. Studenten kunnen dankzij de praktische opdrachten in dit boek én op de bijbehorende interactieve website uitstekend zelfstandig aan de slag. Deze editie sluit naadloos aan op de Engelstalige equivalent Basics of Financial Management. De stof is in een internationaal perspectief geplaatst en bij de kernbegrippen is steeds de Engelstalige benaming opgenomen. Basisboek Bedrijfseconomie vormt een complete methode met dit opgavenboek en het uitwerkingenboek. Studenten kunnen hiermee zelfstandig aan de slag.

Inleiding Sales introductie in een veelzijdig vakgebied

Complete beschrijving van het vakgebied
Inleiding Sales van Stefan Renkema behandelt het complete vakgebied. Aan bod komen de volgende onderwerpen: de fases van het salesproces, lead generation, waardeproposities, de salesfunnel, de
klantenpiramide en accountmanagement. Extra aandacht is er voor aanbestedingen en netwerken.
Inleiding Sales is gericht op beginnende hbo-studenten van opleidingen als Commerciële Economie en Small Business en Retail Management. Daarnaast is het geschikt voor deelnemers van NIMA A Sales.

Wat is onderzoek? : praktijkboek voor methoden en technieken

Wat is onderzoek? is een heldere inleiding op de methoden en technieken die nodig zijn bij onderzoek. Het geeft antwoord op vragen als: wat is 'onderzoek doen', hoe zet je een onderzoek op, welke stappen moet je zetten, hoe verzamel je gegevens en welke valkuilen zijn er?
Wat is onderzoek? maakt het ingewikkelde proces van onderzoeken inzichtelijk. Studenten leren stap voor stap de vaardigheid van het onderzoeken. De nadruk ligt daarbij op het verrichten van praktijkonderzoek, waarvan alle stadia worden doorlopen: van het opzetten van een onderzoek, het verzamelen van gegevens en het analyseren van resultaten, tot het trekken van conclusies en het beoordelen van onderzoeksverslagen. Door veel recente voorbeelden wordt steeds de link naar de praktijk gelegd.

Waarde propositie ontwerp

Het ontwikkelen van producten en diensten die klanten ook echt willen begint met het ontwerpen van krachtige waardeproposities. De belangrijkste tool hiervoor is het Waardepropositie Canvas. Dit canvas maakt waardeproposities zichtbaar en tastbaar, waardoor het gemakkelijker wordt ze te bespreken, te managen én door te ontwikkelen.
Waarde Propositie Ontwerp helpt je om stap voor stap op een succesvolle manier de patronen van waardecreatie te begrijpen jouw team te voorzien van dezelfde taal en manier van werken de kans op falen van producten en diensten te beperken.
Ontwerp, test en lever wat klanten echt willen!

Business Model Generatie : een handboek voor visionairs, game changers en uitdagers

Hoe kunnen we visionaire ideeën omvormen tot game changing businessmodellen die het establishment uitdagen - of het establishment verjongen als wijzelf de gevestigde orde zijn?
Business Model Generatie is een handboek voor visionairs, game changers en uitdagers die verouderde bedrijfsmodellen op de schop willen nemen om de ondernemingen van de toekomst te ontwerpen. Voorbeelden van nieuwe ontwrichtende bedrijfsmodellen die het concurrentielandschap volledig veranderen zijn er inmiddels ruimschoots. Echter vaak worden ze nog niet begrepen.
Business Model Generatie beschrijft krachtige, eenvoudige en geteste hulpmiddelen waarmee u deze bedrijfsmodellen leert begrijpen, ontwerpen, en implementeren.

Basisboek Customer Journey: een inleiding in het vakgebied

Voor een groeiend aantal organisaties is klantbeleving de sleutel tot succes. Een goede klantbeleving leidt tot loyale klanten, spontane aanbevelingen en commercieel resultaat. De belangrijkste methodiek om dit succes te behalen is de customer journey, het centrale thema van dit boek. Basisboek Customer Journey is speciaal ontwikkeld om hbo-studenten kennis te laten maken met klantbeleving en de customer journey. Via praktische technieken en tips biedt het boek inzicht in hoe klantbeleving en customer journeys kunnen worden ingezet om optimale resultaten te behalen, voor de klant en voor de organisatie. Er is aandacht voor de manieren waarop organisaties een emotionele connectie kunnen maken met klanten en medewerkers. Studenten leren vanuit de reis van de klant te kijken, denken en doen. Het boek bevat inspirerende praktijkcases van bekende merken

Basisboek Customer Journey [eBook]: een inleiding in het vakgebied

Voor een groeiend aantal organisaties is klantbeleving de sleutel tot succes. Een goede klantbeleving leidt tot loyale klanten, spontane aanbevelingen en commercieel resultaat. De belangrijkste methodiek om dit succes te behalen is de customer journey, het centrale thema van dit boek. Basisboek Customer Journey is speciaal ontwikkeld om hbo-studenten kennis te laten maken met klantbeleving en de customer journey. Via praktische technieken en tips biedt het boek inzicht in hoe klantbeleving en customer journeys kunnen worden ingezet om optimale resultaten te behalen, voor de klant en voor de organisatie. Er is aandacht voor de manieren waarop organisaties een emotionele connectie kunnen maken met klanten en medewerkers. Studenten leren vanuit de reis van de klant te kijken, denken en doen. Het boek bevat inspirerende praktijkcases van bekende merken

Nieuwe business modellen : samen werken aan waardecreatie

De WEconomy organiseren vraagt om nieuwe manieren van met elkaar omgaan, vraagt om nieuwe transactiemodellen, om nieuwe business modellen. In de afgelopen drie jaar is door Jan Jonker (hoogleraar Duurzaamheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen) met verschillende groepen mensen gewerkt aan onderzoek naar nieuwe business modellen (NBMs).

De kern van een NBM is om samen waarde te organiseren en opbrengsten te delen. NBMs bieden een manier van organiseren waarin het niet alleen gaat om geld, maar ook om andere waarden. Een business model dat het mogelijk maakt wederzijds waarde te delen. De WEconomy, dat zijn wij!

Business- en managementmodellen

Business- en Managementmodellen Business- en Managementmodellen is de opvolger van 111 Managementmodellen en biedt net zoals zijn voorganger een uitgebreid overzicht van business- en managementmodellen die beknopt beschreven zijn waardoor je als lezer zekerheid krijgt over het gebruik van het juiste model. Niet alleen beproefde, ook minder bekende, veelbelovende modellen komen aan bod. De zes indexen zorgen voor het snel vinden van het juiste model en de praktische tekst zorgt ervoor dat je alles in een keer begrijpt. Het boek is zowel bestemd voor studenten in het mbo, hbo en wo als voor professionals uit het bedrijfsleven. Aan bod komen: de essentie van het model, de toepassing van het model in de praktijk, het resultaat dat het model oplevert en aandachtspunten bij gebruik van het model.

Business- en Management-modellen [eBook]

Business- en Managementmodellen Business- en Managementmodellen is de opvolger van 111 Managementmodellen en biedt net zoals zijn voorganger een uitgebreid overzicht van business- en managementmodellen die beknopt beschreven zijn waardoor je als lezer zekerheid krijgt over het gebruik van het juiste model. Niet alleen beproefde, ook minder bekende, veelbelovende modellen komen aan bod. De zes indexen zorgen voor het snel vinden van het juiste model en de praktische tekst zorgt ervoor dat je alles in een keer begrijpt. Het boek is zowel bestemd voor studenten in het mbo, hbo en wo als voor professionals uit het bedrijfsleven. Aan bod komen: de essentie van het model, de toepassing van het model in de praktijk, het resultaat dat het model oplevert en aandachtspunten bij gebruik van het model.

Aanbevolen literatuur

Marketing in de nieuwe economie : handleiding voor het cree͏̈ren van echte waarde [eBook]

Het boek is gericht op hbo-studenten en young professionals die invulling willen geven aan hun werk als marketeer in een nieuwe economie. Marco Kuijten durft vraagtekens te plaatsen bij de relevantie van marketing, maar geeft ook oplossingen voor hoe het anders kan. Met behulp van praktijkvoorbeelden en een aantal eenvoudige stappen kunnen marketeers werken aan het creëren van échte waarde en zo weer relevant worden. Zowel in het bedrijfsleven als in de maatschappij. "Het is een pleidooi voor marketing als een positieve kracht, als een discipline die een werkelijk waardevolle bijdrage levert aan onze samenleving.

Nieuwe business modellen : samen werken aan waardecreatie

De WEconomy organiseren vraagt om nieuwe manieren van met elkaar omgaan, vraagt om nieuwe transactiemodellen, om nieuwe business modellen. In de afgelopen drie jaar is door Jan Jonker (hoogleraar Duurzaamheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen) met verschillende groepen mensen gewerkt aan onderzoek naar nieuwe business modellen (NBMs).

De kern van een NBM is om samen waarde te organiseren en opbrengsten te delen. NBMs bieden een manier van organiseren waarin het niet alleen gaat om geld, maar ook om andere waarden. Een business model dat het mogelijk maakt wederzijds waarde te delen. De WEconomy, dat zijn wij!

Business- en Management-modellen [eBook]

Business- en Managementmodellen Business- en Managementmodellen is de opvolger van 111 Managementmodellen en biedt net zoals zijn voorganger een uitgebreid overzicht van business- en managementmodellen die beknopt beschreven zijn waardoor je als lezer zekerheid krijgt over het gebruik van het juiste model. Niet alleen beproefde, ook minder bekende, veelbelovende modellen komen aan bod. De zes indexen zorgen voor het snel vinden van het juiste model en de praktische tekst zorgt ervoor dat je alles in een keer begrijpt. 

Waarde propositie ontwerp

Het ontwikkelen van producten en diensten die klanten ook echt willen begint met het ontwerpen van krachtige waardeproposities. De belangrijkste tool hiervoor is het Waardepropositie Canvas. Dit canvas maakt waardeproposities zichtbaar en tastbaar, waardoor het gemakkelijker wordt ze te bespreken, te managen én door te ontwikkelen.
Waarde Propositie Ontwerp helpt je om stap voor stap op een succesvolle manier de patronen van waardecreatie te begrijpen jouw team te voorzien van dezelfde taal en manier van werken de kans op falen van producten en diensten te beperken.
Ontwerp, test en lever wat klanten echt willen!

E-COMMERCE & E-BUSINESS [eBook]

E-commerce & E-business is een compact basisboek over het vakgebied. Het boek beschrijft hoe organisaties met behulp van internettechnologie hun bedrijfsprocessen efficiënter en effectiever kunnen inrichten. Daarbij is een commerciële invalshoek gekozen: maximalisatie van de klantwaarde staat centraal. Na een beschrijving van businessmodelinnovatie, gaat het boek in op het gebruik van internettechnologie voor klantenwerving, verkoop, inkoop, productie en logistiek en customer relationship management. Afsluitend zijn er hoofdstukken over managementinformatie en het organiseren van de groei naar een volwaardige e-businessorganisatie.

Basisboek neuromarketing : neuro-onderzoek voor marketing- en communicatieprofessionals [eBook]

Veel mensen denken bij neuromarketing aan het ongemerkt beïnvloeden van de consument door het brein de boodschap als het ware'in te fluisteren'. Maar neuromarketing is meer dan dat. Neuromarketing biedt inzicht in zowel het bewuste als onbewuste proces in de mens. Door neuro- onderzoek in te zetten kunnen marketing- en communicatieprofessionals consumentengedrag beter begrijpen, effectiever communiceren en succesvoller innovaties vermarkten. 

De koopknop : het geheim van het consumentenbrein : inclusief meer dan 50 neuromarketingtips

Door in onze hersenen te kijken, zien neurowetenschappers voor welke producten we gevoelig zijn en welke reclame ons aanzet tot kopen. Neuromarketing is hot en het onderzoek daartoe heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een industrie met een grote belofte: het juiste product voor de juiste mensen, op het juiste moment. Met lagere kosten, meer winst en een kleinere 'footprint' als beloning.
De Koopknop laat zien wat consumenten echt willen, wie ze vertrouwen, wat ze graag willen hebben en uiteindelijk gaan kopen. De 'ontdekking' van de koopknop onthult de geheimen van het consumentenbrein. Een zegen voor de consument, maar vooral voor het bedrijfsleven dat ondanks miljarden aan onderzoek per jaar, nog steeds 80% van alle productintroducties binnen twee jaar ziet mislukken.

Consumentengedrag: de basis [eBook]

Consumentengedrag, de basis is een prettig leesbare en overzichtelijke bundeling van kennis over consumentengedrag. Kennis die ook toepasbaar is in praktijksituaties. In vijf overzichtelijke delen maakt de student kennis met consumentengedrag in relatie tot marketing. De student leert zo, stap voor stap, consumentengedrag te begrijpen én te beïnvloeden. Er is aandacht voor de consument als individu, als groepslid en als lid van de maatschappij. In deze zesde editie zijn de meeste cases, voorbeelden en afbeeldingen vernieuwd. Ook op inhoudelijk niveau zijn er wezenlijke aanpassingen. Zo is de methode ‘customer journey'– inclusief het gebruik van ‘persona's'– toegevoegd.

Social media management : vanuit commercieel perspectief [eBook]

De opkomst van social media veranderde de manier waarop mensen producten zoeken, kiezen, kopen en evalueren. Ook kunnen uitingen op social media grote impact hebben op de reputatie en daarmee het succes van bedrijven. Het is daarom zeer belangrijk voor organisaties om een effectieve socialmediastrategie te formuleren en implementeren. Dit boek reikt studenten de kennis en vaardigheden aan om succesvolle plannen te ontwikkelen voor bedrijven. Het is het eerste studieboek over social media dat vanuit commercieel perspectief de hele klantreis behandelt.

Influencer Marketing for Brands [eBook]

In the next few years, brands are on track to spend billions of dollars on influencer marketing. This form of marketing—currently utilized with great success on Instagram and YouTube—is not a short-lived fad, but a tectonic shift for the future of digital advertising. It's the way of the future, and the responsibility is on business leaders to keep up.Modern marketing professionals looking to adopt influencer marketing for their brands face equally modern challenges. Like finding the right talent, tracking and measuring results and quantifying how this new marketing opportunity aligns with the overall strategy. Influencer Marketing for Brands is the field guide for the digital age.

WAARDE(N)VOL VERKOPEN Een ander perspectief op sales [eBook]

Waarde(n)vol verkopen Commercieel succes, klantenbinding, omzetgroei: hoe kan het beter en hoe ga je het volhouden? Wil jij ook je doelen halen en commercieel succesvol zijn? Een retorische vraag, want wie wil dit niet. Of je nu aan consumenten of bedrijven verkoopt, of je nu ondernemer of zzp'er bent, of je werkt als marketing professional, influencer of salesmanager: we zijn allemaal op zoek naar de snelste weg naar topresultaten. Maar gemakkelijk is dat niet. Hevige concurrentie, toenemende eisen, tijdsdruk, complexiteit, economische onzekerheid, marktverzadiging, motivatiegebrek, stress, uitputting en andere problemen bemoeilijken onze missie. W

Basisboek sales [eBook]

Alle belangrijke thema's van de salesdiscipline komen daarbij overzichtelijk aan bod, zoals de inhoud van de verkoop-functie, marketing, logistiek, inkoop en relevante financiële aspecten. Ook het actuele salesconcept account-management komt uitgebreid aan de orde en de student leert hoe moderne organisaties omgaan met salesactiviteiten. Vanzelfsprekend is er ruime aandacht voor de praktische verkoopvaardigheden die elke verkoper zich eigen moet maken.

The Social Media Bible [eBook]

The go-to guide to social media skills, now in an updated and revised Third Edition The Social Media Bible is comprehensive 700-plus page social media resource that will teach corporate, small business, and non-profit marketers strategies for using social media to reach their desired audiences with power messages and efficiency. This newly revised 3rd edition addresses technology updates to the iPad, apps, Foursquare, and other geotargeted networks. New case studies and company profiles provide practical examples of how businesses have successfully implemented these strategies, using the newest social media marketing tools. Updates and changes to Google's search engine algorithms More information on plug-ins, widgets, apps, and integration Updates on Twitter and Yammer and new information on Google+ The latest in mobile marketing Master the latest social media tools and deliver powerful messaging in the most effective way possible with The Social Media Bible..