Skip to Main Content

Major ‘Wij maken (meer)waarde!’: Refereren

Refereren

Omdat je in je papers, werkstukken en scripties al je bronnen nauwkeurig moet vermelden, is het van groot belang dat je jezelf aanwent om vanaf het begin van je onderzoek precies bij te houden welk materiaal je raadpleegt. Hierbij gaat het zowel om de exacte titelbeschrijving van de bron, als om het paginanummer wanneer je een passage letterlijk overneemt (citeert) of in je eigen woorden herformuleert (parafraseert).

Van de HBO student wordt verwacht dat deze in staat is zelfstandig literatuur te beheren.

Voor meer informatie raadpleeg de Libguide Informatievaardigheden: Literatuur beheren

De APA richtlijnen uitgelegd

APA Snelgids

Let op! dit is de snelgids van APA 6, controleer het aan de 10 belangrijkste veranderingen of via richtlijnen APA 7