Skip to Main Content

Early Childhood: Kunst in Cultuur

Artikelen

Boeken

Muziek Meester

Rinze van der Lei

Muziek meester! Deel 1 is opgebouwd uit een thematisch deel en een didactisch deel. Het thematische deel besteedt ruim aandacht aan onderwerpen als de leraar, muziek in de onder-, midden- en bovenbouw en multicultureel muziekonderwijs.

Tijd voor Muziek

Roeland Vrolijk

Koningin Maxima riep in juni 2015: 'Een koor op iedere pabo.' Tijd voor muziek sluit aan bij die gedachte. Het boek leert je zingen, je muzikaal te ontwikkelen en handvatten te krijgen om muziekonderwijs te kunnen geven aan kinderen in het basisonderwijs.

Nieuw Geluid

Roeland Vrolijk

Nieuw geluid is een boek geschreven voor alle pabostudenten die uitdagend en muzikaal muziekonderwijs willen leren geven aan kinderen in de basisschool. Dit complete studieboek biedt je een goede basis, verdieping en muzikaal veel plezier!

Het Prentenboek als Invalshoek

Christiane Nieuwmeijer

Het prentenboek als invalshoek' is bedoeld voor pabostudenten en hun opleiders, onderbouwleerkrachten in het basisonderwijs, klassenassistenten en voor ieder ander die geïnteresseerd is in vakgeïntegreerd werken rond prentenboeken.

Creativiteit is hard werken

Karin Hoogeveen en Sandra Beekhoven

In dit boek, onder redactie van lector Kunsteducatie Karin Hoogeveen, wordt teruggeblikt op vier jaar praktijkgericht onderzoek naar binnen- en buitenschoolse kunsteducatie voor kinderen en jongeren.