Skip to Main Content

* Toolbox Informatievaardigheden: Zoeken, Vinden en Beoordelen van informatie: Vragen stellen

Gemakkelijk zoeken, vinden, evalueren en beheren van bronnen

Vragen stellen over onderwerp, probleemstelling, context en/of opdracht

Voordat je op zoek gaat naar informatie is het belangrijk om de vraag uit de praktijk te onderzoeken. Stel vragen en leef je in in de situatie!

Vragen stellen
Je stelt vragen over de opdracht (de probleemstelling of de context) om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de opdracht en/of context.

Zoekvraag
Na het stellen van vragen kies je een onderwerp waarover je informatie wilt gaan zoeken. Je formuleert vervolgens de zoekvraag. Met een duidelijk onderwerp en een zoekvraag wordt je zoektocht naar geschikte informatiebronnen specifieker en worden je informatiebronnen relevanter. Een zoekvraag geeft vorm aan je onderzoek of zoektocht naar informatie.

Wanneer je verschillende informatiebronnen hebt gevonden, formuleer je een hoofdvraag of onderzoeksvraag. Neem voor meer informatie over het formuleren van een hoofdvraag of onderzoeksvraag contact op met je onderzoeksdocenten of coaches!

Op deze pagina onder 'Oefeningen' kun je werkbladen en oefeningen vinden over het stellen van vragen:

  • over het onderwerp (de probleemstelling of context)

  • over de behoeften van alle betrokkenen

  • om andere perspectieven aan te nemen

ScriptieHuis. (21 juni 2011). Afbakenen. [Video]. You Tube.  https://www.youtube.com/watch?v=2seDWFa6oG0&t=2s

 

Cebmed (29 januari, 2013). Finding the evidence 1 - using PICO to formulate a search question. [Video] YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=ypYkaKnn8_4&t=10s

Oefeningen over vraag bij onderwerp

Stappenplan zoekvraag formuleren

Stap 1: Beslis over welke onderwerpen je wilt gaan zoeken en schrijf deze onderwerpen op. Doe dit aan de hand van een mindmap.
Noteer alle onderwerpen die in je opkomen, hiermee bepaal je de richting van je zoektocht naar informatie.

Je kunt er ook voor kiezen om in de mindmap een praktijkprobleem als uitgangspunt te nemen. Benoem de probleemstelling en schrijf de onderwerpen op!

Op weg naar een hoogwaardig in-house datacenter | CloudWorks

Stap 2: Kom meer over je onderwerp(en) te weten door informatie te zoeken en te lezen.

  • Wat zijn de definities van de onderwerpen die je hebt opgeschreven?

  • Kun je aan de mindmap nog extra onderwerpen toevoegen?

Stap 3: Selecteer nu de meest interessante en relevante onderwerpen die je binnen het tijdspad van de opdracht kunt uitvoeren. Herformuleer de onderwerpen als een zoekvraag.

Stap 4: Onderstreep in je zoekvraag de belangrijkste woorden. De belangrijkste woorden in je zoekvraag zijn je zoektermen.


Klaar? Je kunt nu gaan zoeken naar informatie! Gebruik je zoektermen!

Tip! Ben je tijdens je zoekproces naar informatie niet tevreden met je zoekvraag? Pas je zoekvraag aan.

Voor het vinden van informatie kun je de SMART methode toepassen, zodat je de juiste informatie achterhaalt in de beschikbare tijd. Dit 5 stappenplan helpt je bij het in kaart brengen van het vinden van de juiste informatie