Skip to Main Content

* Toolbox Informatievaardigheden: Zoeken, Vinden en Beoordelen van informatie: Zoektermen

Gemakkelijk zoeken, vinden, evalueren en beheren van bronnen

Zoekstrategie, zoekvraag en zoektermen

Stel, je krijgt de opdracht om een essay (of rapport) te schrijven en de deadline komt dichterbij. Je weet het onderwerp waarover je wilt gaan schrijven, maar wat dan? Hoe ga je verder? Je gaat dan aan de hand van jouw gekozen zoektermen informatie verzamelen.

Op deze pagina onder 'Oefeningen' vind je werkbladen, oefeningen en testen over de zoekvraag, zoektermen en zoekstrategie.

Zoektermen formuleren - waar kun je allemaal op letten??!

Het bedenken van de juiste zoektermen (de woorden waarmee je naar informatie gaat zoeken) is een belangrijk onderdeel van je zoekstrategie. Bekijk je (zoek)vraag en zoek naar bijhorende termen. Denk hierbij aan:
- synoniemen (huis / woongelegenheid)
- bredere termen (universiteit / hoger onderwijs)
- smallere termen (kinderen / peuters)
- verwante termen (training / workshop)
- antoniemen (termen met een tegenovergestelde betekenis, ouder / kind of ziek / gezond)
- zoektermen die iets zeggen over ruimte en tijd (eeuw, plaatsnaam, land, etc.)

Denk bij je zoektermen ook aan de verschillende woordvormen:
- enkelvoud / meervoud
- zelfstandig naamwoord / bijvoeglijk naamwoord
- spellingsvariant (color / colour)
- vertaling van onderwerp naar een andere taal
- afkortingen

Tip: maak gebruik van woorden uit eerder gevonden bronnen, Wikipedia, handboeken of woordenboeken. Thesauri in databanken zijn handig te gebruiken om een overzicht te krijgen van geselecteerde woorden en hun onderlinge relatie binnen een bepaald interesse- of vakgebied. 

Diptera. (9 oktober 2016). Booleaanse operatoren. [Video]. You Tube. https://www.youtube.com/watch?v=GKmcBpkXZPE

Boolean logic is een vorm van algebra waarbij je met Booleaanse operatoren (AND, OR en NOT) verschillende combinaties van onder andere zoektermen kunt proberen.

In vele databases kun je aan de hand van een vervolgkeuzemenu Booleaanse operatoren aanklikken om je zoektermen te combineren. De belangrijkste Boolean operatoren zijn:

  • OR
  • AND
  • NOT

OR

OR wordt gebruikt om artikelen te vinden waarin één van de onderwerpen genoemd wordt waarnaar je op zoek bent.

AND

AND wordt gebruikt om artikelen te vinden waarin beide gezochte onderwerpen worden genoemd

NOT

NOT sluit een zoekterm uit. Bedenk wel dat je met NOT ook artikelen uitsluit waar beide zoektermen samen in voorkomen!

Oefeningen over de zoekstrategie, zoekvraag en zoektermen