Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

* Toolbox Informatievaardigheden: Zoeken, Vinden en Beoordelen van informatie: Informatiebronnen zoeken

Gemakkelijk zoeken, vinden, evalueren en beheren van bronnen

Wat zijn informatiebronnen

Is de vraag die hebt geformuleerd duidelijk en heb je zoektermen die je kunt gebruiken  dan vind je hier informatie over welk soort informatiebron je moet gebruiken. Daarom is het nuttig om vroeg in je opdracht uit te zoeken wat voor soort informatie je nodig hebt. Dit bepaalt waar je moet zoeken. Is de informatie die je nodig hebt beschikbaar in een tijdschrift, een blog, op een website van een bedrijf of in een bedrijfsrapport, of moet je de informatie juist zoeken in een scriptie of academisch tijdschrift?

Niet alle informatie is geschikt voor elk doel. Soms zul je informatie moeten vinden over de nieuwste ontwikkelingen op je vakgebied, en andere keren heb je statistieken nodig om je verslag te onderbouwen.

Voordat je begint te zoeken, moet je een duidelijk beeld hebben van de verschillende soorten informatie en de bijbehorende bronnen. Dit gedeelte helpt je  bij het maken van het onderscheid tussen de verschillende soorten bronnen. Zodra je een overzicht hebt van de beschikbare bronnen, kunt je een lijst maken van relevante bronnen voor je specifieke zoekopdracht. 

Op deze pagina onder 'Oefeningen' kun je werkbladen en oefeningen vinden over het zoeken naar informatiebronnen.

Er is een onderscheid tussen verschillende bronnen, namelijk:

Primaire bronnen
Dit zijn bronnen in de oorspronkelijke vorm, dus hoe de auteur de bron bedacht en opgesteld heeft. Denk hierbij aan boeken, tijdschriften, krantenartikelen, foto's en films.

Secundaire bronnen
Hierbij wordt verwezen naar een andere bron, namelijk de primaire bron. In secundaire bronnen kun je de primaire bron vinden, maar ook trefwoorden, een samenvatting of de taal waarin de primaire bron geschreven is. Denk hierbij aan encyclopedieën, woordenboeken, handboeken en bibliografieën. 

Informatievaardigheden. (13 november 2018). 3. Informatiebronnen. [Video].You Tube. https://www.youtube.com/watch?v=GgXejmc3nGw&t=4s

In het onderstaande document of presentatie kun je meer informatie vinden over het zoeken op internet:

Library Guides (of LibGuides) bieden een selectie van informatiebronnen over verschillende onderwerpen. Ze worden gemaakt en onderhouden door de informatiespecialisten van de NHL Stenden bibliotheek. De libguides worden ontwikkeld in samenwerking met docenten van NHL Stenden en geven ondersteunende informatie voor de verschillende vakgebieden, modulen (vakken) en minoren die vallen binnen het studieaanbod van de NHL Stenden Hogeschool.

Hier vind je een overzicht: LibGuides 

Ik zoek...

Als je op zoek bent naar een boek (gedrukt of in elektronische vorm), dan kun je in de catalogus van de NHL Stenden bibliotheek het boek opzoeken. In de catalogus vind je de collectie van de NHL Stenden bibliotheek: al het materiaal dat op onze locaties aanwezig is.

Zoek je een e-book? Kijk in de catalogus van de NHLStenden of gebruik de volgende databanken:


Tip! Informatie over het lenen en reserveren van boeken.

Statistische (internationale) gegevens kun je onder andere vinden bij:

  • OECD i-Library: De online bibliotheek van de Organisation for Economic Cooperation and Development. Je kunt verschillende boeken, artikelen en podcasts vinden over onderwerpen als economie, wetenschap, techniek, landbouw, voedsel, werkgelegenheid, energie, omgeving, onderwijs, sociale wetenschappen, migratie en gezondheid.
  • Statista: Statista is een platform op het gebied van statistiek. Het bevat data afkomstig van marktonderzoeks- en opiniepeilinginstellingen en van werkgeversorganisaties en overheidsinstellingen. 
  • Statline: StatLine is de databank van het CBS. Het CBS biedt een schat aan cijfers over de Nederlandse economie en samenleving. Van inflatie tot bevolkingsontwikkeling, de informatie is overzichtelijk gerubriceerd op thema en gratis beschikbaar voor iedereen

Bekijk de volgende websites voor bruikbare afbeeldingen:

  • Europeana: Collectie Europees cultureel erfgoed met afbeeldingen en verhalen. In verschillende talen te bekijken.
  • Freepik: Gratis templates, backgrounds, stock foto's, vectors en fonts.
  • Pexels: Rechten vrije foto's, video's en afbeeldingen. Gedeeld door de makers zelf.

Ben je op zoek naar actuele informatie over een bepaald onderwerp? Dan kun je in kranten of op het internet informatiebronnen vinden, maar ook via de onderstaande databases:

  • Nexis Uni: een database die nieuws en bedrijfsinformatie bevat waaronder lokale, regionale, nationale en internationale kranten met uitgebreide archieven.
  • Delpher: een database met gedigitaliseerde teksten uit Nederlandse kranten, maar ook uit boeken en tijdschriften

Oefeningen over het vinden van informatiebronnen