Skip to Main Content

* Toolbox Informatievaardigheden: Zoeken, Vinden en Beoordelen van informatie: Bronvermelding

Gemakkelijk zoeken, vinden, evalueren en beheren van bronnen

Overzicht van referentiestijlen APA en leidraad juridische auteurs

Waarom is het belangrijk om naar informatiebronnen te verwijzen?

 • Je geeft auteurs de eer van hun werk
 • Je laat zien dat je informatie niet verzonnen hebt
 • Je laat zien dat je betrouwbare informatie gebruikt
 • Je laat het verband zien tussen jouw werk en het werk van anderen
 • Door meerdere informatiebronnen te gebruiken laat je zien dat je je verdiept hebt in het onderwerp
 • Je maakt jouw werk controleerbaar voor anderen
 • Je wijst de lezers op verschillende publicaties over het onderwerp die mogelijk voor hen interessant zijn
 • Je voorkomt dat je plagiaat pleegt


Hoe moet je naar informatiebronnen verwijzen?
Afhankelijk van je vakgebied en/of studie gebruik je één van de volgende manieren om naar de informatiebron te verwijzen:

 • APA
 • Leidraad juridische auteurs
 • IEEE 

Op deze pagina onder 'Oefeningen' vind je snelgidsen, checklisten, testen en referentie software over het beheren van je referenties.

Dit spel maakt bronvermelding een spannende uitdaging. Versla de monsters die een goede bronvermelding in de weg staan...

        

In De APA richtlijnen worden naast de richtlijnen meer dan 100 voorbeelden over bronvermelding gegeven. Ook worden onderwerpen behandeld zoals de opmaak van een verslag.

Samenvatting leidraad voor juridisch auteurs.

PDF met een samenvatting van de leidraad voor juridische auteurs 2022

 

Victoria University Library. (9 juni 2017). IEEE referencing: The Basics [Video].Vimeo.  https://player.vimeo.com/video/220916942?

Overzicht van referentie stijl IEEE

IEEE referentiestijl is een Engelstalige manier van verwijzen. De richtlijnen zijn integraal overgenomen. Dit houdt in dat de richtlijnen niet vertaald zijn naar het Nederlands, maar dat de Engelse schrijfwijze is overgenomen (denk aan datumnotering en plaatsaanduiding).

IEEE referentiestijl maakt gebruik van een notariële methode om te verwijzen naar een informatiebron binnen de tekst van een document. 

In zijn eenvoudigste vorm wordt in de tekst een citaat gegeven, gevolgd door een nummer tussen vierkante haken:


De volledige details van de bron worden vermeld in een numerieke bronnenlijst aan het einde van het document:

De richtlijnen voor de bronvermelding in de tekst:

 • Een getal tussen vierkante haken, bijvoorbeeld [1] of [26], geplaatst in de tekst van het verslag, geeft de relevante bronvermelding aan.

 • Elk referentienummer moet tussen vierkante haken worden geplaatst op dezelfde regel als de tekst, vóór elke interpunctie, met een spatie voor het haakje.

 • Bronvermeldingen worden genummerd in de volgorde waarin ze in de tekst voorkomen en elke vermelding komt overeen met de genummerde verwijzing met publicatie-informatie over de bron die in de literatuurlijst aan het einde van de publicatie, het verslag of de opdracht wordt genoemd.

 • Als een bron eenmaal is aangehaald, wordt hetzelfde nummer gebruikt in alle volgende bronvermeldingen.

 • Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gedrukte en elektronische verwijzingen bij de bronvermelding in de tekst.

Hier zijn enkele voorbeelden van dit soort verwijzingen:

"...in de lijn van mijn onderzoek [13]."
"De theorie werd voor het eerst naar voren gebracht in 1987 [1]." "Scholtz [2] heeft betoofd dat..."
"Verschillende recente studies [3, 4, 15, 16] hebben gesuggereerd dat... "
"Zie bijvoorbeeld [7]"

 • Het is niet nodig om de auteur(s) of de datum van de verwijzing te vermelden, tenzij dit relevant is voor jouw tekst. 

 • Het is niet nodig om te zeggen "in verzijging [26]". "In [26] ..." is voldoende.


Meer dan één bron tegelijk aanhalen

 • Wanneer er meer dan één bron tegelijk wordt geciteerd, is het de voorkeursmethode om elk referentienummer afzonderlijk te vermelden met een komma of streepje tussen elke bronvermelding:

Bij voorkeur
[1], [3], [5]
[1] - [5] 

 • Hoewel de volgende methode ook aanvaardbaar is:

Acceptabel:
[1, 3, 5]
[1-5]


Meerdere malen een referentie aanhalen

 • Gebruik bij het aanhalen van een bron voor een tweede of volgende keer geen ibid of op. cit.

 • Herhaal in de tekst het eerdere referentienummer.

 • Als je verwijst naar een ander paginanummer of een andere verwijzing binnen de bron, gebruik dan de volgende bronvermeldingen:

[3, pp. 5-10], [3, Ch. 2, pp. 6-21], [3, Fig. 1], [3, Sec. 4.5]

Bronvermelding persoonlijke communicatie omvat gesprekken, brieven, interviews, e-mails en telefoongesprekken.

 • De IEEE-stijl stelt dat je alleen gepubliceerde werken, aanstaande gepubliceerde werken en ongepubliceerde materialen aanhaalt die beschikbaar zijn in een bibliotheek, een depot of een archief.

 • Voor interviews of andere "niet-recupereerbare" informatie is geen citaatnummer nodig. Dit betekent niet dat een poging om de auteur of de datum van de mededeling te identificeren onnodig is, maar dat dit in de tekst zelf moet gebeuren:

Voorbeelden
"In een persoonlijk interview met Bill Gates op 28 juni 2006 stelde hij voor om binnenkort de wereld te regeren...."
"In een brief aan de auteur van 28 september 2018 heeft professor Mueller zijn ervaringen met het gebruik van deze dataverzamelingssoftware uiteengezet..."

 • IEEE-stijl staat het gebruik van een secundaire bron niet toe.

 • Zoek de oorspronkelijke bron van informatie die wordt geciteerd in een werk dat je hebt gelezen.

 • Als een orginele bron niet kan worden gelokaliseerd, dan moet deze bron niet worden geciteerd.

Oefeningen over het verwerken van bronnen