Skip to Main Content

DBE: Games

Reflectie

Reflectiespel 1 / Lingsma

Het doel van dit spel is je reflectievermogen (verder) te ontwikkelen, het vergroten van je zelfkennis en de dynamiek met anderen. Het spel helpt je om je andere competenties sneller eigen te maken op een serieuze en speelse manier d.m.v. zelfreflectie en feedback van medespelers. Deel 1 bevat de thema's die de volgende competenties vertegenwoordigen: 1 Resultaatgerichtheid, 2 Communicatie, 3 Planmatig werken, 4 Samenwerken, 5 Omgaan met conflicten.

Reflectiespel 2 / Lingsma

Het doel van dit spel is je reflectievermogen (verder) te ontwikkelen, het vergroten van je zelfkennis en de dynamiek met anderen. Het spel helpt je om je andere competenties sneller eigen te maken op een serieuze en speelse manier d.m.v. zelfreflectie en feedback van medespelers. Deel 2 bevat de thema's die de volgende competenties vertegenwoordigen: 6 Ondernemerschap, 7 Omgaan met dilemma's, 8 Omgaan met tegenslagen, 9 Balans tussen werk en privé, 10 Toekomstgerichtheid

Rake vragen (kaartspel) / Bakker

50 Kaarten met Rake Vragen. De vragen openen nieuwe perspectieven en brengen je op andere lagen. Iedere vraag heeft zo de potentie je wereld te veranderen. Met methodes en tips over hoe je de kaarten kunt gebruiken.

Feedbackspel: Het spel over het geven en ontvangen van feedback / Nijman

Het Feedbackspel daagt je uit en laat je in je waarde. Je leert hoe je op een plezierige manier feedback kunt geven en ontvangen, en je ervaart aan den lijve hoe belangrijk het is als we elkaar vertellen waar we goed in zijn en wat we beter anders zouden kunnen doen.

Kritisch denken, probleemoplossing, neiwusgierigheid, onderzoekende houding

Rake vragen (kaartspel) / Bakker

50 Kaarten met Rake Vragen. De vragen openen nieuwe perspectieven en brengen je op andere lagen. Iedere vraag heeft zo de potentie je wereld te veranderen. Met methodes en tips over hoe je de kaarten kunt gebruiken. De kaarten worden ondersteund door extra informatie op www.rakevragen.com

Leiderschap

Leiderschapsspel / Gerrickens

De bedoeling van dit spel is als leidinggevende stil te staan bij je eigen visie op leiderschap en de manier waarop je daar in de praktijk invulling aan geeft. Sluit deze visie aan op de visie van je organisatie op leiderschap? Wat verwachten je medewerkers van jou als leidinggevende?

Ethiek

Waarden en normenspel / Gerrickens

Het Waarden- en Normenspel bestaat uit 140 kaarten, verdeeld over 3 groepen: 1. Waarden - Centrale vraag: Wat is voor mij als persoon of voor ons als organisatie richtinggevend voor ons handelen? Bijvoorbeeld: rechtvaardigheid, integriteit, duurzaamheid en solidariteit. 2. Thema's - Geven terreinen weer waarop waarden concreet tot uitdrukking kunnen worden gebracht. Voorbeelden: leidinggeven, opvoeding, media en politiek. 3. Normen - Kernvraag hierbij: Welke gedragsregels zijn gewenst of ongewenst in groepen? Voorbeelden van groepsnormen: 'je moet jezelf zien te redden' en 'je mag fouten maken'. Met bovenstaande groepen kaarten kan men zowel afzonderlijk als in combinatie spelen.

Communicatie

Vaardighedenspel / gerrickens

De invalshoek bij dit veelzijdige communicatiespel is de vraag: Wat kan ik? Het Vaardighedenspel kan in vrijwel alle werk- en privé-situaties worden gebruikt om op een speelse manier de wijze van functioneren en communiceren te bespreken én te verbeteren. Het spel is dan ook bestemd voor iedereen die zich met communicatie bezig houdt.

Communicatiespel / Moes

Met Het Communicatiespel leer je op een speelse en spannende manier je communicatiekennis en -vaardigheden vergroten. Een hele effectieve manier om communicatie te verbeteren is 'doen', en dat is precies wat dit spel van je vraagt. Hoe vaker je het spel speelt, des te groter wordt je kennis en des te effectiever je vaardigheden. Je speelt in twee of drie teams en strijdt om de lauwerkransen. Na het spel in de 'arena der communicatie' mag je als ervaren communicator op je lauweren gaan rusten. Een origineel en actief spel dat veel speelplezier oplevert.

Het grote beinvloedingsspel / Van Dijk & Moes

Het Grote Beïnvloedingsspel leert je hoe de manier waarop een ander communiceert heel goed kunt beïnvloeden. Samen met andere spelers analyseer je in concrete situaties je eigen gedrag en dat van anderen. Nog belangrijker: je leert je eigen gedrag zo aan te passen dat de ander bijna als vanzelf volgt en zijn gedrag aanpast zoals jij dat wilt.
Het Grote Beïnvloedingsspel is gebaseerd op de Roos van Leary. Met dit interactiemodel krijg je inzicht in interactiepatronen en leer je efficiënter omgaan met lastig gedrag van anderen.

Shake it!

Reflection

Awareness card game / Rudd

This book helps players reflect so they can think about how they feel and become more confident about their opinions. One of a range of 10 field-tested games for developing emotional intelligence designed to be used repeatedly by the same people at different stages in their lives. They will help develop self-worth and a sense of confidence, enabling young people to cope with life's challenges.

Feedback cards: The game for giving and receiving feedback / De Roy

Feedback is a gift - a gift that enables you to learn, to change, to develop. Yet almost everyone finds it hard to give and to receive feedback.The Feedback Cards provide an accessible and positive way to give and receive feedback. The cards can be used as a learning tool during (feedback) training sessions and are greatly suitable for teambuilding and all kinds of meetings.

Critical thinking, problem solving, curiousity and

Problem solving card game / Rudd

Features cards to help identify and solve problems by providing a space to 'suss out' ideas and learn from others.

Leadership

The leadership game / Gerrickens

The aim of this game is to reflect on your own vision on leadership and the way in which you implement this in practice. Does this vision match the vision of your organization on leadership? What do your employees expect of you as a manager?

Ethics

The value game / Gerrickens

The game consists of 140 cards divided into three groups:
• Values. Central question: What is guiding me for our actions as a person or for us as an organization?
• Themes. These maps show areas in which values can be expressed in concrete terms.
• Standards. The key question here: Which behavioral rules are desired or undesirable in groups?

Intercultural communication

Cultural calling cards / Morris

We leven en ademen onze cultuur. Die cultuur bepaalt voor een heel groot deel hoe en wie we zijn. Cultuur vormt onze waarden en overtuigingen. Maar cultuur roept soms ook vragen op. Onbekendheid met elkaars cultuur kan misverstanden en onbegrip veroorzaken. Zeker bij teams met een diverse culturele achtergrond kan dat lastig zijn. Dit Engelstalige spel is speciaal gemaakt voor interculturele groepen. Met de 51 kaarten kun je drie verschillende spellen spelen om elkaars achtergrond beter te leren kennen.