Skip to Main Content

DBE: INTERNATIONAAL & INTERCULTUREEL

Books

Building Cultural Competence : Innovative Activities and Models

This book presents the latest work in the intercultural field and provides step-by-step instructions for how to effectively work with the new models, frameworks, and exercises for building learners' cultural competence. 

Intercultural readiness: Four competences for working across cultures / Brinkmann, Van Weerdenburg & Childs

Intercultural Readiness presents a model for assessing the four key competencies that employees must develop in order to work effectively across different cultures; Intercultural Sensitivity, Intercultural Communication, Building Commitment and Managing Uncertainty. One of the first scientifically sound intercultural assessment tools, the Intercultural Readiness Check (IRC) helps organizations discover how well they work across cultures and in what areas their teams needed better training or support.

Cultural intelligence: Surviving and thriving in the global village / Thomas & Inkson

In today's global economy, the ability to interact effectively across cultures is a fundamental job requirement for just about everyone. But it's impossible to learn the customs and traits of every single culture. David Thomas and Kerr Inkson present a universal set of techniques and people skills that will allow you to adapt quickly to, and thrive in, any cultural environment. You'll learn to discard your own culturally based assumptions and pay careful attention, in a mindful and creative way, to cues in cross-cultural situations. The authors show how to apply cultural intelligence in a series of specific situations: making decisions; communicating, negotiating, and resolving conflicts; leading and motivating others; and designing, managing, and contributing to multicultural groups and teams.

Intercultural communication for everyday life / Baldwin

Provides a thorough introduction to inter- and cross-cultural concepts for beginning students with a focus on practical application and social action Defines “communication” broadly using authors from a variety of sub disciplines and incorporating scientific, humanistic, and critical theory Constructs a complex version of culture using examples from around the world that represent a variety of differences, including age, sex, race, religion, and sexual orientation.

Diversity competence: Cultures don't meet, people do / Hoffman & Verdooren

Intercultural communication has  become an important topic in many fields of work and study. In this book, interpersonal communication forms the point of departure: the meeting of people, not of cultures. From there onwards, the authors describe what diversity competence entails: which processes, challenges and skills are relevant in a ‘superdiverse'world. The TOPOI model consequently offers an inclusive, communicative approach to analyze and address potential miscommunication. The book discusses relevant theory from several fields as well as many practical examples and guidelines. This book also has a companion website. Available on this website are: extra study assignments, extra case discussions and TOPOI cards.

Intercultural sensitivity: From denial to intercultural competence / Nunez

Culturally diverse groups do well if the differences are emphasized and recognized as valuable additions for growth and development. This book ensures that universities and students would like to learn more from other cultures. But also become aware of their own uniqueness. This new edition uses the cultural model of Hall, Kluckhohn and Hofstede together with the modern and dynamic approach of Trompenaars the 7 cultural dimensions.

Interculturele competenties / Janssen

Een boek over cultuur, cultuurverschillen en interculturele competenties. De auteur behandelt het begrip cultuur en hoe cultuur verweven is met het dagelijks leven. Vervolgens gaat hij in op wetenschappelijk onderzoek en op de culturele modellen voor interculturele communicatie van twee deskundigen: Hofstede en Lewis. Het laatste deel van het boek gaat over ‘de culturele dialoog’ als middel om verschillen en conflicten om te buigen tot positieve ervaringen en nieuwe samenwerkingsvormen die tot succes in organisaties kunnen leiden.

Effectief samenwerken in interculturele teams / Blom & Prud'homme

Dit boek begint met uitleg van het begrip 'cultuur'. Daarna worden de vier belangrijkste theorieën over culturele verschillen besproken en kritisch tegen het licht gehouden. Vervolgens beschrijven de auteurs een model dat deze theorieën integreert. De laatste hoofdstukken zijn praktisch van aard en bespreken de verschillende aspecten van intercultureel teamwork en het positief benutten van culturele verschillen. De tekst komt tot leven door de reflectievragen en de vele voorbeelden uit het internationale bedrijfsleven

Culturele waarden en communicatie in internationaal perspectief. / Gerritsen & Claes

In dit boek wordt een overzicht gegeven van actuele theorieën over cultuurverschillen en de verschillen in verbale en non-verbale communicatie die daaruit voortvloeien. Uitgangspunt is een vergelijking tussen Nederland en Vlaanderen, die wel dezelfde taal maar niet dezelfde cultuur hebben. De verschillen tussen beide culturen worden vervolgens vergeleken met andere Europese culturen en de culturen van het Midden Oosten, Azië en Afrika. Ook intercultureel management komt aan bod, waarbij cultuurverschillen in een zakelijke context besproken worden. De talrijke voorbeelden en oefeningen make je bewust van je eigen cultuur en van de problematiek van interculturele communicatie.

Diversiteitscompetentie: Niet culturen, maar mensen ontmoeten elkaar / Hoffman & Verdooren

Het uitgangspunt van dit boek is interpersoonlijke communicatie in plaats van interculturele communicatie; de ontmoeting tussen mensen en niet die tussen culturen. Van daaruit brengen de auteurs in kaart wat diversiteitscompetentie inhoudt: welke processen, uitdagingen en vaardigheden van belang zijn in een superdiverse wereld. Het TOPOI-model biedt vervolgens een inclusieve, communicatieve benadering om eventuele misverstanden op te sporen en te verhelpen.

Interculturele sensitiviteit: Van ontkenning tot wederzijdse integratie / Nunez

Culturele diverse groepen varen goed als de verschillen worden benadrukt en erkend als waardevolle toevoegingen vvoor groei en ontwikkeling. Dit boel zorgt ervoor dat universiteiten en studenten graag meer willen leren van andere culturen. Maar ook zelf bewust worden van hun eigen uniekheid. Deze nieuwe editie gebruikt de culturele modellen van Hall, Kluckhohn en Hofstede samen met de moderne en dynamische aanpak van Trompenaars: de 7 culturele dimensies.

Analysing Design Thinking: Studies of Cross-Cultural Co-Creation

Analysing Design Thinking: Studies of Cross-Cultural Co-Creation brings together 28 contributions from internationally-leading academics with a shared interest in design thinking who take a close look at professional designers working on a project that not only involves soft deliverables, but where a central role is played by co-creation across multiple, culturally diverse stakeholders