Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

(Ad) Finance & Control : Bronvermelding APA-stijl

Deze libguide is speciaal bedoeld voor studenten van de opleiding: AD Finance & Control, maar ook voor studenten van andere Economics opleidingen is deze libguide zeker interessant.

Introductie

In je rapport of scriptie is het belangrijk om je bronnen nauwkeurig te vermelden. Het is van groot belang dat je jezelf aanwent om vanaf het begin van je onderzoek precies bij te houden welk materiaal je raadpleegt. Hierbij gaat het zowel om de exacte titelbeschrijving van de bron, als om het paginanummer wanneer je een passage letterlijk overneemt (citeert) of in je eigen woorden herformuleert (parafraseert).

De manier waarop je bronverwijzingen maakt, is aan strenge regels gebonden. Het maakt ook nog verschil hoe je een verwijzing opneemt in de literatuurlijst en in de tekst.
‚ÄčT
ijdens je opleiding leer je welke zgn. 'stijlen' van verwijsregels er zijn en welke NHL Stenden voorschrijft.

Bronnen vermelden is nodig om: 
- Plagiaat te voorkomen.
- Voor theoretische ondersteuning.
- Recht  te doen aan de oorspronkelijke auteur.
- Anderen verder te helpen met onderzoek.
- Betrouwbaarheid van de bronnen te verifieren.

Van de HBO student wordt verwacht dat deze in staat is zelfstandig literatuur te beheren.

Handleiding en snelgids

Op NHL Stenden vermelden we bronnen via de APA-richtlijnen (APA 7). Deze manier van bronnen vermelden wordt bij vele hogescholen  gebruikt. Hier is een speciale handleiding voor gemaakt.

undefinedNaar aanleiding van de handleiding heeft de NHL Stenden bibliotheek zelf een snelgids geschreven      

Bronnen vermelden via de APA-richtlijnen

Meer kennisclips over de APA zijn te vinden op dit youtube kanaal 

Hulpprogramma's bij bronvermelding

De volgende programma's / sites die worden genoemd, blijven hulpmiddelen. Kijk de bronvermelding altijd na aan de hand van de handleiding. 

RefWorks is het programma dat door de NHL Stenden Bibliotheek wordt aangeboden.
Met dit programma kun je literatuur beheren en automatisch literatuurlijsten genereren.
Een handleiding en snelgids vind je hier

Scribbr is een website die een APA-generator heeft. Deze APA generator is gebaseerd op de handleiding: De APA-richtlijnen uitgelegd en is daardoor goed te gebruiken

Word heeft een mogelijkheid om APA verwijzingen te maken in de tekst en automatisch een literatuurlijst aan te maken. 
Gebruik hierbij de Handleiding APA in Word, want er moet nog veel aangepast worden.