Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

(Ad) Finance & Control : Vragen

Deze libguide is speciaal bedoeld voor studenten van de opleiding: AD Finance & Control, maar ook voor studenten van andere Economics opleidingen is deze libguide zeker interessant.

Oriƫnteren op het onderwerp

Wanneer je een onderwerp hebt gekozen waarover je literatuur wilt gaan zoeken, zul je je daar eerst op moeten oriënteren, zeker als dat onderwerp nieuw voor je is. Hierdoor krijg je een beter idee van alle facetten van dat onderwerp, definities, feiten en theorieën. Je leert verwante termen en begrippen kennen, de context en verschillende mogelijke benaderingswijzen. Vaak vind je ook al enkele verwijzingen naar belangrijke literatuur.

Gebruik om te beginnen encyclopedieën, naslagwerken en handboeken voor die eerste oriëntatie. In de bibliotheken van NHL Stenden Hogeschool vind je gedrukte (vak)encyclopedieën, handboeken enz. Via de databanken op de bibliotheekwebsite heb je toegang tot elektronische (hand)boeken en encyclopedieën en uiteraard kun je zoeken in  de discoverytool naar meer literatuur.
Gebruik in handboeken de inhoudsopgave en index om verder te zoeken. Probeer op deze manier steeds meer gegevens over je onderwerp op te diepen: deelonderwerpen, trefwoorden, hoofdpersonen, enzovoort.

Vergeet ook niet om in deze fase je docent(en) of andere deskundigen te vragen je op weg te helpen.

Algemene vragen:

Schuldhulpverlening

Specifieke vragen:

Wat is schuldhulpverlening?

- Wat is het werkveld van schuldhulpverlening?

- Waardoor ontstaan schulden?

- Wat is een saneringstraject?

- Wat is bewindvoering?

Wat is de economische functie van lenen?

- Hoe kan armoede gemeten worden?

- Wat is het verschil tussen relatieve- en absolute armoede?

- Wat is het verschil tussen: primaire- ,secundaire- en tertiaire preventie van armoede?

- Welke 3 uitgangspunten voor schuldhulpverlening zijn er?

- Wat zijn coping mechanismen?