Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Informatievaardigheden: Introductie

Obtained from a University Library Groningen publication on http://libguides.rug.nl/

Inhoud

 
In dit onderdeel maak je kennis met verschillende literatuurtypen waaronder wetenschappelijke publicaties. Wat maakt publicaties wetenschappelijk?

 

Eerst worden de verschillende literatuurtypen behandeld.

Daarna wordt de wetenschappelijke communicatie behandeld. Dit ligt aan de basis van wetenschappelijke literatuur, want wetenschappers communiceren via wetenschappelijke artikelen, congresbundels en andere wetenschappelijke publicaties.

Deze publicaties komen vaak tot stand met gebruikmaking van het zogeheten 'peer review' proces; andere wetenschappers uit hetzelfde vakgebied beoordelen de informatie op wetenschappelijkheid.

Hierna wordt ingegaan op wat wetenschappelijke literatuur nu precies inhoudt: dat deze literatuur onderverdeeld kan worden in primaire en secundaire bronnen en wezenlijk verschilt van populair-wetenschappelijke of vakliteratuur. Informatie hierover vind je onder het hoofdstukje 'Wetenschappelijke literatuur'.

 

Leerdoelen

Na bestudering van dit onderdeel kun je wetenschappelijke publicaties onderscheiden van praktijkgerichte en populair-wetenschappelijke publicaties. Je weet wat de belangrijkste soorten wetenschappelijke publicaties zijn.