Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Informatievaardigheden: Literatuur beheren

Obtained from a University Library Groningen publication on http://libguides.rug.nl/

Literatuur beheren

Omdat je in je papers, werkstukken en scripties al je bronnen nauwkeurig moet vermelden, is het van groot belang dat je jezelf aanwent om vanaf het begin van je onderzoek precies bij te houden welk materiaal je raadpleegt. Hierbij gaat het zowel om de exacte titelbeschrijving van de bron, als om het paginanummer wanneer je een passage letterlijk overneemt (citeert) of in je eigen woorden herformuleert (parafraseert).

Van de HBO student wordt verwacht dat deze in staat is zelfstandig literatuur te beheren.

 

Verschillende manieren van literatuur beheren

- Een overzicht maken van alle publicaties die je voor je onderzoek hebt gebruikt in bijvoorbeeld een Word- of Google Docsdocument.

- Fysieke bronnen (bijvoorbeeld printjes van een artikel) bewaren.

- Speciale software gebruiken om literatuurverwijzingen in op te slaan, zoals o.a. Refworks, Endnote, Mendeley of Zotero.

 

RefWorks

RefWorks is het programma dat door de NHL Stenden Bibliotheek wordt aangeboden en ondersteund waarmee je literatuur kunt beheren en automatisch literatuurlijsten kunt genereren.

Dit programma is beschikbaar voor iedere student. De NHL Stenden Bibliotheek verzorgt ondersteuning door o.a. het beantwoorden van vragen en geven van RefWorkscursussen.

 

RefWorks