Skip to Main Content

Informatievaardigheden: Ik zoek een artikel

Obtained from a University Library Groningen publication on http://libguides.rug.nl/

Tijdschriftartikelen

Je zult al vrij snel tijdens je studie te maken krijgen met artikelen uit wetenschappelijke tijdschriften. Onderzoeksresultaten en nieuwe inzichten worden vaak het eerst verspreid via wetenschappelijke tijdschriften; zij spelen dan ook een belangrijke rol in wetenschappelijke communicatie. Er zijn wetenschappelijke tijdschriften op alle vakgebieden en vooral op het gebied van de exacte en biomedische wetenschappen spelen zij een veel belangrijker rol dan boeken. Wetenschappelijke tijdschriften verschijnen tegenwoordig meestal in elektronische vorm, als e-journal.

De NHL Stenden Bibliotheek heeft nog altijd abonnementen op gedrukte tijdschriften, maar biedt daarnaast toegang tot  verschillende e-journals. De gedrukte jaargangen van tijdschriften zijn niet te leen, maar wel ter inzage beschikbaar in de bibliotheek. De e-journals zijn online beschikbaar voor studenten en docenten van NHL Stenden en er zijn verschillende manieren om de artikelen in die e-journals te vinden.

Discovery Service geeft toegang tot al die artikelen, maar er zijn ook rechtstreekse toegangen via zgn. fulltext bestanden (of databases) of indirecte toegangen via zgn. bibliografische bestanden (databases). Meestal is het onderscheid niet zo strikt te maken en en spreken we gewoon over elektronische bestanden. Een overzicht van alle elektronische bestanden waarop de NHL Stenden Bibliotheek een licentie heeft, vind je op de Bibliotheekportal.

Elektronische bestanden zijn vaak vakspecifiek en bieden daarom enkele voordelen boven Discovery Service.

Artikelen zoeken in Discovery Service

Als je op zoek bent naar een bepaald artikel (een 'known item') kun je Discovery Service gebruiken om het artikel te vinden. 

Je kunt dan zoeken op de titel van het artikel en/of op auteursnaam.

Ben je op zoek naar artikelen over een bepaald onderwerp, zoek dan via Geavanceerd zoeken op Trefwoord of op Onderwerp. Gebruik daarna het filter aan de linkerkant van het scherm om alleen tijdschriftartikelen te laten zien.

 

Bibliografische bestanden

Bibliografische bestanden geven een overzicht van publicaties op een bepaald vakgebied, over een onderwerp of van een bepaalde auteur (boeken, bijdragen aan boek, tijdschriftartikelen, recensies e.d.), ongeacht waar deze publicaties zich bevinden. Daarin verschillen ze van een bibliotheekcatalogus. Je gebruikt bibliografische bestanden wanneer je wilt weten welke publicaties zijn verschenen over een bepaald onderwerp. Bibliografische bestanden hebben een zoekinterface en zijn online te doorzoeken. Je vindt ze op de Bibliotheekportal.

Bibliografische bestanden bevatten bibliografische referenties (verwijzingen) naar boeken, artikelen, etcetera, dus zaken als titel, auteur, in welk tijdschrift een artikel is verschenen, welke jaargang, welke aflevering enz. De meeste bibliografische bestanden bevatten ook een link die je bij de full text van het artikel zelf brengt of, in geval van een verwijzing naar een e-book, naar dat betreffende e-book. Deze link wordt alleen aangeboden wanneer de Stenden Bibliotheek daadwerkelijk toegang heeft tot dat e-journal of e-book. Soms bevatten de bestanden zelf de full text van de wetenschappelijke publicaties (tijdschriftartikelen) en in dat geval heb je uiteraard direct toegang.

Veel bibliografische bestanden specialiseren zich op een (onderdeel van een) bepaald wetenschapsgebied, andere bestrijken meerdere wetenschapsgebieden. Het voordeel van het zoeken in een bibliografisch bestand is dus dat je specifieker en vollediger op een bepaald vakgebied of onderwerp kunt zoeken. Ze bieden bovendien vaak hulpmiddelen, zoals een lijst met vakspecifieke trefwoorden of een thesaurus, die het vinden van relevante publicaties vergemakkelijken.

Het nadeel van een bibliografisch bestand is dat niet alle publicaties die je hierin vindt per se ook toegankelijk zijn voor jou als NHL Stenden student. Dan biedt het Inter Bibliothecair Leenverkeer (IBL) eventueel uitkomst.

 

Link naar de full text

In de meeste bibliografische bestanden heeft de NHL Stenden bibliotheek gezorgd voor een link van de bibliografische verwijzing naar de full text van het artikel (of van het e-book). Via de "retrieve catalog item",  "fulltext@Stenden Library" of "aanvragen/request" buttons kun je nagaan of je als student van NHL Stenden ook echt toegang hebt tot de tekst. Fulltextbestanden bieden (daarnaast) ook zelf een link aan naar de tekst in PDF of HTML.

 

 

Verschillende soorten bibliografische bestanden

Bibliografische bestanden: bevatten enkel een bibliografische referentie, al dan niet aangevuld met een abstract of korte inhoud; sommige bibliografische databases geven wel een link naar de full text in andere bestanden (bijv. in e-journals).

Full-text bestanden: bevatten niet alleen de bibliografische referentie, maar ook de volledige publicatie zelf als full text; vaak is deze zelf ook volledig doorzoekbaar.

Citatiebestanden: bevatten niet alleen de bibliografische referentie naar een publicatie, maar ook een link naar de citaties (= andere publicaties die deze publicatie op hun beurt citeren).

 

Voorbeelden bibliografische bestanden

 

  • Historical Abstracts (bibliografisch bestand)
  • Web of Science (bibliografisch en citatiebestand)
  • Business Source Premier (full-text en citatiebestand)
  • Academic Search Premier (full-text en bibliografisch bestand)

Libguides

Als je wilt weten welke bestanden je het beste kunt gebruiken om informatie over jouw onderwerp te vinden, kun je naar een vakspecifieke LibGuide gaan. Daar vind je de belangrijkste (bibliografische) bestanden voor jouw vakgebied bij elkaar.